Cégünk Áttekintése:

Több mint 50 éves tapasztalat a Wall Street-en
Több mint 50 éve, a Herzfeld & Rubin P.C. (“H&R”) élvonalas, az európai üzleti-jogban szakosodott Egyesült Államok-beli ügyvédi iroda hírnevét élvezi. Az 50-es évek óta H&R növekvő számú európai multinacionális céget képviselt az Egyesült Államokban és a világ különböző tájain. New Yorkban a híres Wall Street-en található a székhelye, ahol az Egyesült Államok pénzügyi és üzleti közösségének a központjában nemzetközi jogi gyakorlatra tett szert. Ma a H&R az európai irodáiban és az Egyesült Államok területén több mint 150 ügyvédet alkalmazva ajánlja szolgáltatásait.


Híd a Wall Street és Európa között
A H&R nemzetközi praxisának a fejlődése egyidejű volt a közép-kelet európai tartós gazdasági fejlődéssel. Ez a fejlődés arra késztette a H&R-t, hogy nemzetközi ügyfeleinek helybeli jogi szolgáltatást biztosítson, hiszen ebben a régióban a jogszabályok, a vámjog és az üzleti milliő gyakran különböznek az „otthon” tapasztaltaktól. Ezt az igényt felismerve a H&R és a hasonló indíttatású irodák arra törekednek, hogy a Kelet és Nyugat közötti “falat” hídalják át Európában. Különösképpen fontos ez a szerep hiszen a közép-kelet európai ügyletek száma nő és egyre sokoldalúbb, miközben a nyugat-európai és világpiaci integráció szükségszerűvé vált.


Egy nemzetközi iroda Bukarestben
A piac kihívásaira válaszolva a H&R a közép-kelet európai Szakcsoportot alapította meg, az Egyesült Államokban, Németországban, Ausztriában, Olaszországban és Romániában gyakorló ügyvédek szakértelmét és tapasztalatát összesítve. Ilyen módon a közép- és keleteurópai jogi tanácsadást a helybeli jogi képviselettel ötvözi. A Szakcsoportban elsőbbséget élvez a szakértelem és a nyelvismeret, következésképpen ügyvédeink és munkatársaink nem csak nemzetközileg elismert jogi szakemberek saját jogterükön, hanem folyékonyan beszélnek angolul, olaszul, franciául, magyarul, spanyolul és románul. Azzal büszkélkedhetünk, hogy a Szakcsoportban ügyvédeink és munkatársaink több mint három nyelvet beszélnek folyékonyan.

Az egyre bővülő nemzetközi ügyfeleink táborának igényeire válaszolva, a H&R Bukaresben nyított irodát. Az eredeti Herzfeld & Rubin (Románia) Kft a Rubin Meyer Doru & Trandafir (RMDT) ügyvédi irodává alakult át. A RMDT továbbá is széles szolgáltatáskört biztosít dél-kelet-európai befektetőknek a román és nyugati jogászainak segítségével. A bukaresti irodánk, a felgyülemlett tapasztalatnak és szakértelemnek köszönhetően, a régió egyik legnagyobb tekintélyt élvező ügyvédi irodája.

Egybevont struktúra és egyidejű kommunikáció
A közép-kelet európai Szakcsoport a H&R new-york-i irodájában székel és bukaresti irodáján keresztül Romániában is jelen van.
Bár nagy távolság választja el a két irodát, a Szakcsoport tagjai a klienseink igényeinek megfelelő egybevont struktúrát alkotnak. Függetlenül attól, hogy Romániában, az Egyesült Államokban vagy a világ bármely táján vannak jelen, a Szakcsoport jogászai, a legmodernebb technológia segítségével, egyidejű összeköttetésben állnak.


Legfontosabb szakterületek

Társasági jog és értékpapírok
Az alapítása óta, a Herzfeld & Rubin P.C. a Wall Street-en egy élvonalas üzleti ügyvédi iroda hírnevében áll. Ma az iroda nemzetközi, régióbeli és nemzeti társasági- és pénzügy jogi tapasztalattal bír. A kliensek körében a világ legnagyobb cégei és pénzügyi intézményei, de számos közepméretű-vállalkozás is megtalálható. A cég társaságjogi jogászai az üzletijog és a tőkepiac terén minden szakterületet fednek, beleértve a fúzió és jogátruházás, az értékpapírok, a joint venture, privatizáció, project financing, nemzetközi ügyletek, társasági vezetés, többek között a tanácsadást a kényes társaságon belüli ügyekben, kereskedelmi kölcsön és más kereskedelmi ügyletek körét.

Dél-Kelet-Európában a RMDT a H&R-t képviseli. Tapasztalatunk számottevő a nemzetközi nagyságú értékpapír-ügyletek lebonyolításában és a teljeskörű romániai jogi tanácsadás és képviseletben. A RMDT társaságjogi jogászai a legnagyobb sokoldalú nemzetközi ügyleteket szerkesztették meg és ugyanakkor értékes és pontos jogi tanáccsal látták el az újonnan megalakuló régióbeli és belföldi kereskedelmi társaságokat. Bár szolgáltatásaink haszonélvezői főleg nyílvános részvénytársaságok és befektetési alapok, a RMDT zárt társaságokat is képvisel, beleértve a kereskedelmi társulásokat és a korlátolt felelősségű társaságokat. Szolgáltatásaink kitérnek az üzleti tervezés, vezetés és költségviselésre, társasági vezetési ügyekre, vállalati szerkezetátalakításra és tőkekezelési ügyekre. A RMDT jogászai a következő iparágakban szolgáltak jogi tanáccsal és képviselettel:
 • Olaj- és gázipar;
 • Gyáripar;
 • Szállítási ipar;
 • Gépkocsi ipar;
 • Petrokémiai ipar;
 • Hi-tech;
 • Média;
 • Telekommunikáció;
 • Egészségügy;
 • Pénzügyi szolgáltatások;
 • Alumínium;
 • Acél;
 • Entertainment;
 • Kiskereskedelem;
 • Építészeti ipar;
 • Ingatlan;
 • Mezőgazdaság;
 • Környezetvédelem és hulladék-management.
Tapasztalatunk majdnem minden iparágra kitér. A RMDT társaságjogi jogászai meg tudják szervezni és összhangba tudják hozni a legbonyolultabb ügyleteket és nagyon szoros együttműködésben állnak cégünk adó-szakértőivel és perügyvédeivel.

Cégünk különösképpen jártas a bank és pénzügyi szolgáltatások, a privatizáció, a fúziók és vállalatfelvásárlások, az értékpapírok terén. Ami a banki és pénzügyi üzletágat illeti, jogászaink szolgáltatásait rendszeresen igénybe veszik a nemzetközi bank-vállalatok és tanácsainkra folyamatos igény tartanak a világ legnagyobb befektetési társaságai, többek között a vállalati és önkormányzati kötvények, a privatizáció, a tőkeátruházás és befektetési stratégiák terén. A magán- és közjogi tapasztalatunkat összegezve, jogászaink a Román Nemzeti Banknak, az állami tulajdonban levő bankoknak és a Pénzügy minisztériumnak szolgálnak jogi tanáccsal.

A RMDT ügyvédei teljeskörű értékpapír ügyletekben vettek részt, beleértve az elsődleges és másodlagos részvényajánlatokat, magán befektetéseket, konvertibilis kötvényeket. Ügyvédeinknek sok éves tapasztalatuk van a tőzsdei ajánlatok és tenderek terén és ugyanakkor felügyeletet biztosítanak az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok által előírt feltételek teljesítéséhez.

Az értékpapír-szakembereink tulajdonképpen a társasági jog, az értékpapír-szabályok és a kereskedelmi jog bármelyik terén bő tapasztalattal rendelkeznek. Kiemelkedő eredményeket értünk el a nemzetközi és hazai üzletek, a korlátolt felelősségű társaságok, a befektetési alapok és kormánytestületek finanszírozási ügyleteit illetően. Az értékpapírokban szakosodott jogászaink a cégünkön belül az adó szakcsoport, a versenyjog szakcsoport, a munkajog szakcsoport és iparáganként, a telekommunikációs, szállítási, bányaipari, vegyipari szakembereink segítségével, ügyleteink minden jogi vetületét fedezik. A nemzetközi és a régióbeli tapasztalatunk, a H&R irodái és a RMDT globális tőkepiaci tapasztalatának köszönhetően optimális költségekkel járó több jogrendszert fedő jogi szolgáltatást tudunk nyújtani.

A RMDT ügyvédei többek között a következő sikeres ügyletekben szolgáltak:
 • az első és a legnagyobb romániai, egy elektrónikai vállalat által valutában történő kötvénykibocsájtása
 • egy romániai samurai kötvény, a világpiacon történő kibocsátását követő valutaárfolyam swap
 • jogi tanácsban részesítettünk számos, a bukaresti értéktőzsdén és a RASDAQ-on jegyzett, vállalatot a piaci kérelmek teljesítését és a részvényeseket érintő jogszabályokat illetően
 • a Magán Tulajdonalapok átalakulását célzó politikák és törvénytervezet megszerkesztése
 • a Nemzetközi Valutaalap által sürgetett értékpapírok piacának sikeres megalapítására vonatkozó véleményezés
 • a bukaresti értéktőzsde asszisztálása
Kimagasló teljesítményként megemlítjük:
 • a világ egyik legnagyobb telekommunikációs szolgáltatójának asszisztálását, beleértve a Due Diligence elvégzését, a Romtelecom (a román telekommunikációs szolgáltató) privatizálásában, ami 1989 óta a legnagyobb romániai befektetésnek számít. Cégünk szerkesztette meg az első, a Román Verseny Tanácsnak intézett jelentést, ami további jelentések mintájaként szolgált
 • a legnagyobb romániai olajfeldolgozó vállalat megvásárlása
 • egy fél billió dolláros autógyártó vállalat megvásárlása
 • a legnagyobb romániai ércipartelep megvásárlása
 • az eddigi legnagyobb privatizált acélipari vállalat megvásárlása
 • a Petrom (a román olajtársaság) privatizálása
 • a legnagyobb romániai autóalkatrész gyártó eladása
 • a egyik legnagyobb cementgyártó eladása
 • petrokémiai ipari telkek, abroncsgyártók, agrár gépezet gyártók, kábel és telekommunikációs szolgáltatók, csomagoló gyártók, gyógyszeripari vállalkozások, ezek csak néhány iparágak, amelyekben jogászaink tanácsaikkal szolgálhattak
A társaságjogi tevékenységek központjában a Fúziók és felvásárlások (mergers and acquisitions „M&A”) szakcsoport áll. M&A szakembereink szaktudásukat olyan stratégiák kidolgozásában mutatják ki, amelyek ügyfeleinknek létfontosságú, gyors és eredményes jogi tanácsadásnak bizonyulnak. A M&A szakcsoport súlya a RMDT-ben van, ahol az optimális munkamegosztás segítségével ügyfeleinknek maximális hatékonyságot biztosítunk.

Vissza a Menühöz

Adójog
A Román adótörvény folytonos módosítása szükségszerűvé teszi romániai vállalkozások adójogi asszisztálását. A RMDT jogászai számos nagy- és kisvállalkozás adó és vámjogi vetületét szervezték oly módon, hogy az üzleti előnyök teljességét élvezhessék.

A RMDT hazai és külföldi vállalatokat, társulásokat és egyéneket tanácsol és képvisel, beleértve az adótervezést, pereskedést és a törvényhozási lobby-t. Az adójogot érintő ügyleteink közül megemlítjük a beszerzéseket, a társasági újraszervezést, fúziókat és csődeljárásokat. A RMDT nagy adókiegyezkedésekben és adóperekben vett részt. Jogászaink nagy tapasztalattal bírnak a román törvényszékek, a Számvevőszék, a román Adóhivatal és a Vámhivatal előtti érdekképviselet terén.
Az adózási stratégiák megszerkesztésével ügyfeleink profitjának növekedését segítettük elő. Sikeresen oldottunk meg társaságok közötti átruházási, beszerzési, nemzetközi átutalási és nemzetközi leasing ügyleteket érintő adózási problémákat.

Jogászaink szükséges és pontos tanácsaikkal szolgáltak hazai és nemzetközi ügyfeleknek project financing, lízing és ingatlan ügyletekben. A RMDT jogászai többek között a világ legnagyobb sörgyártójának, számítógépgyártójának, fogyasztói cikkek gyártójának, az egyik legnagyobb európai gyógyszergyártójának, több külföldi banki intézménynek és befektetési banknak, és a világ egyik vezető honvédelmi művek gyártójának szolgáltak jogi tanácsadással. Ezen kívül számos gyáripari, tengeri szállító és ingatlanfejlesztő vállalkozást asszisztált.

A RMDT adójogi praxisa Mark A. Meyer, elismert, Romániában gyakorló nemzetközi jogásznak, felügyelete alatt van. Mark A. Meyer Emil Constantinescu Elnöki Adóreform Bizottságának a társ-elnöke volt. Ilyen háttérrel a RMDT ügyfeleinek egy sikeres üzleti fejlődést biztosít a helyenként viharos adójogi szabályozás ellenére.

Vissza a Menühöz

Privatizáció
A RMDT számos vállalkozást tanácsolt az állami tulajdonban levő vállalatok privatizálásával kapcsolatosan. Tapasztalatunk példátlan ezen a téren és a sokoldalú nemzetközi ügyletek terén. Ennek köszönhetően 1989 óta a legnagyobb 15 privatizációból 6-ban képviseltük a vevőt. A szükséges felügyeletet biztosítjuk az ügyfeleinknek a privatizációs programok kivitelezéséhez, összeegyeztetve a nemzetközi ügyfeleink jogrendszerének az üzleti, könyvelési, munkajogi szabályozását a hazaival. Szakembereink nem csak a privatizáció menetrendjét meghatározó törvény, hanem a privatizáció folyamán felmerülő problémákat kiküszöbölő törvények tervezésében is résztvettek.

A privatizációs tapasztalatunk kitér a petrokémiai, az ipari művek, a gáz és az olaj, az ingatlan, a telekommunikáció, az autóalkatrész, a bánya-, az érc-, az acél-, kiskereskedelem és alumínium-iparra. Cégünk tulajdonképpen minden iparágban szolgált privatizációs jogi tanácsadással, az ügylet vagy az ügyfél kereskedelmi volumenétől függetlenül. A RMDT tapasztalatának köszönhetően a kulcsfontosságú jogi területeken, mint a fúziók és felvásárlások, a társaság- és értékpapírjog, a bankjog és a pénzügyi szolgáltatások, ingatlan és infrastruktúra befektetés, project finance, számos külföldi befektetőt képviselt, beleértve a legfontosabb Egyesült Államok-beli, német, görög, olasz, ciprusi és török multinacionális befektetőket.

Cégünk a legnagyobb külföldi befektetőnek, a Romtelecom vásárlójának a tanácsosa és képviselője volt. Azóta is fontos külföldi befektetőket képviselünk Romániában.

Cégünk privatizációs és közügy-tanácsosi tapasztalatát a román kormánnyal való szoros együttműködés is lehetővé tette. Privatizációs szakembereink közé sorolhattuk Valentin Ionescu urat, aki a Privatizációs miniszter és elnöki gazdasági tanácsos volt Emil Constantinescu elnök idején. Cégünk hozzájárult a Magán Tulajdonalapok átalakulásáról szóló törvény kidolgozásához. A RMDT jogászai jogi tanáccsal szolgáltak a Poszt-Privatizáció Alapnak (PHARE alapok hozzájárulásával megalapított alap), az EBRD-nek és más magánalapoknak. Megbízhatóságunk jeléül megemlítjük azt, hogy a Román Kormány, 1995-ben a Cégünk Wall Street-i irodáját választotta a Privatizációs Központ székhelyének.
A RMDT ügyvédei többek között a következő sikeres ügyletekben szolgáltak:

 • az első és a legnagyobb romániai, egy elektronikai vállalat által valutában történő kötvénykibocsájtása
 • egy romániai samurai kötvény, a világpiacon történő kibocsátást követő valutaárfolyam swap
 • jogi tanácsadásban részesítettek számos, a bukaresti értéktőzsdén és a RASDAQ-on jegyzett, vállalatot a piaci kérelmek teljesítését és a részvényeseket érintő ügyeket illetően
 • a Magán Tulajdonalapok átalakulását célzó politikák és törvénytervezet megszerkesztése
 • a Nemzetközi Valutaalap által sürgetett értékpapírok piacának sikeres megalapítására vonatkozó véleményezés
 • a bukaresti értéktőzsde asszisztálása
A privatizáció terén az ügyvédeink a legnagyobb romániai privatizációs és átruházási ügyleteken dolgoztak.

Vissza a Menühöz

Ingatlan fejlesztés
A RMDT ingatlanügyi szakcsoportjának a praxisa a cégünk sikerét tükrözi. A csoport gyakorlata kitér az ingatlan fejlesztésre és finanszírozásra. Jogászaink széleskörű tapasztalata az ingatlanügyek tulajdonjogi, beszerzési, fejlesztési, építkezési, finanszírozási és zálogjogi vetületét fedi.

Gyakorlatunkban, az egyszerűtől a nagy komplexitásúig, az ingatlant vásárló magánszemélytől a multinacionális cégek által lebonyolított bármilyen nagyságú ügylet megtalálható. Ingatlanügyi jogászaink tökéletesen közreműködnek az adójogi, munkajogi, társaságjogi és nemzetközijogi szakcsoportjainkkal. Hazai és nemzetközi ügyfeleinket képviselve jogászaink ingatlan beszerzéseket, fejlesztéseket, befektetéseket, lízingelést eszközöltek, beleértve az irodahelyiségeket, ipari ingatlanokat, ipari parkokat.

A RMDT ügyfelei között főleg Egyesült Államok-beli, izraeli és görög nemzetközi fejlesztők találhatók. Szolgáltatásaink kitérnek a telek felmérésre, telek vásárlásra, beszerzési tárgyalások lebonyolításra, építkezési szerződések, használatbavételi egyezmények, lízing ügyletek és környezetvédelemjogra vonatkozó ügyekre. Ezek voltak például a cégünk által megkötött több millió dolláros szórakoztatóközpontot megalapító ügylet vetületei. Az ingatlanokhoz kapcsolódó ügyleteink közül példaképpen megemlíthetjük: a Baneasa repülőtér rendszerének asszisztálása, több mint 12 szálloda fejlesztése a régióban, számos irodaház (beleértve az u.n. Európa Házat) fejlesztése, telek vásárlás, lízing beleértve az adásvételi dokumentumok megszerkesztését, a jelzálog szerződést és a finanszírozási egyezményt. A cégünk Románia Kormányát tanácsolta a történelmi negyedeket védő, az urbánus fejlesztésről és a történelmi negyedek renoválásáról szóló törvényekkel kapcsolatosan.

Vissza a Menühöz

Nemzetközi jog és Kereskedelem
1948 óta Herzfeld & Rubin az európai üzleti-jogban szakosodott Egyesült Államok-beli ügyvédi iroda hírnevét élvezi. Cégünk növekvő számú európai multinacionális céget képviselt az Egyesült Államokban és a világ különböző tájain. Ma már ügyfeleink nem csak az Egyesült Államok és Európa hanem a közel-keleti és ázsiai piacokat is képviselik. Cégünk 150 jogásza számos jogi ügyletben nyújt képviseletet és tanácsadást, kezdve a nemzetközi választott bírósági eljárásoktól a legnagyobb romániai privatizációkig.

Nyugati jogászaink tapasztalatát a RMDT jogászainak szaktudásával ötvözve, a RMDT széleskörű jogi szolgáltatást tud biztosítani bármilyen iparággal kapcsolatosan. A nemzetközi jog és kereskedelem szakcsoportunk ötvözete a legfontosabb szakcsoportjainknak: a perképviseleti, társaság és értékpapírjogi, pénzügy és bankjogi, versenyjogi, ingatlanjogi, project finance, infrastruktúra befektetési és a munkajogi szakcsoportok.

Nemzetközi tapasztalatunknak köszönhetően bármilyen eset és ügyletben jogászaink képviseletet és tanácsadást biztosítanak. Például, a RMDT jogászai számos közép-európai kormányt képviseltek az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága előtt dömping és hasonló ügyekben. Továbbá, német és olasz multinacionális cégeket, illetve ázsiai és közel-keleti cégeket képviseltünk kelet-európai és Egyesült Államok-beli ügyletekben. Ez a képviselet gyakran azt feltételezte, hogy a RMDT jogászai különböző bizottságok, választott bíróságok, bíróságok és állami ügynökségek elé terjesszék az ügyet.
A RMDT jogászai rendszeresen tanácsoltak társaságokat és egyéneket befektetési ügyletekben, hazai és külföldi jogrendszerekben, főleg adózási, tőkebefektetési, beszerzési, fúziós, licensz egyezmények, nemzetközi jogátruházási, vámjogi és emigrációs ügyekben. Továbbá, a RMDT számos multinacionális céget asszisztált a romániai u.n. Hátrányos helyzetű zónák és az Adómentes zónákban lebonyolított ügyletekben. A RMDT jogászai által felhalmozott tapasztalat biztosítja a nemzetközi ügyletek sikeres kivitelezését.

Vissza a Menühöz

Fúziók és felvásárlások (mergers & acquisitions – M&A)
A M&A szakcsoportunk lényeges tapasztalattal bír a vállalat átruházás, vállalat vezetés, vagyon átruházás, részvénypapír eladás és vásárlás, fúziók és a tőkefeltöltés terén.

A stratégiai és taktikai tapasztalatuk segítségével ügyvédeink ügyfeleinknek azonnali, kulcsfontosságú és hatékony tanáccsal szolgálhatnak. Klienseink vállalati vásárlók és eladók, kereskedelmi bankok, befektetési bankok és befektetési alapok. A M&A gyakorlatunk a RMDT jól szervezett szakcsoportjainak a hatékonyságán alapszik.

Sokoldalú ügyleteinket a versenyjog, bank és pénzügy, társaságjog és értékpapír, szellemi tulajdonjog, nemzetközi- és kereskedelmijog, közügyek, infrastruktúra fejlesztés és project finance, privatizáció, ingatlanjog, munkajog és litigation szakcsoportjaink jogászai felügyelete alatt tartjuk. A M&A szakcsoportunk a legnagyobb romániai M&A ügyletekben vett részt és a RMDT magját képezi. Jogászaink iparágankénti tapasztalata lehetővé teszi, hogy ügyfeleinknek pontos jogi szolgáltatást nyújtsanak a következő iparágak bármelyik vetületével kapcsolatosan: olaj és gáz, autóalkatrészgyártó, ipari művek, érc, acél, petrokémia, telekommunikáció, információs technológia, biztosító, közművek, bank, mezőgazdaság és energiaipar.

A RMDT jogászai többek között a következő ügyletekben vettek részt:

 • a legnagyobb romániai beszerzési ügylet – a Romtelecom többségi részvények megvásárlása a legnagyobb görög telekommunikációs társaság által
 • a legnagyobb romániai olajfeldolgozó megvásárlása
 • egy több mint fél billió dolláros autógyártó megvásárlása
 • a legnagyobb romániai ércfeldolgozó gyár megvásárlása
Továbbá, a következő ügyletekben vették igénybe a szolgáltatásainkat:
 • az eddig privatizált legnagyobb acélfeldolgozó gyár megvásárlása
 • a Petrom (román olajtársaság) privatizálása
 • a legnagyobb autóalkatrészgyártó eladása
 • Románia egyik legnagyobb cementgyártójának az eladása
Tanácsaink a következő ügyletekben is nélkülözhetetlennek bizonyultak: romániai petrokémiai vállalatok, egy gumiabroncs gyártó, mezőgazdasági gépeket gyártó, telekommunikációs vállalatok, egy csomagológyártó és egy gyógyszergyártó megvásárlása.

Bár számos ügyletünk nagyságrendük szerint a legfontosabbak közé sorolható, cégünk kisebb ügyletekben is asszisztálta ügyfeleit, mint például a periferikus üzletek adás-vétele és stratégiai jellegű beszerzések. Jogászaink közeli felügyelet alatt tartják az ügyletet a megkötés folyamán, a megkötés előtti és utáni időszakban. Az üzleti élet M&A tendenciájával összhangban, jogászaink a legjobb megoldásokat ajánlják fel többek között társasági restrukturálás,vagyon eladás, megválás, fúzió és megoszláson keresztül. Szolgáltatásaink kitérnek a vállalat vezetés, igazgatók felelősségének, vezetői szervek kompenzáció csomagjainak, vezetésváltás, részvényesek gyűlésének és társasági szabályzatok különböző vetületeire.

Vissza a Menühöz

Közügyek és közigazgatási viszonyok
A “Közügyek és közigazgatási viszonyok” szakcsoportunk ügyfeleinknek nélkülözhetetlen mivel a román közigazgatási testületekkel szemben a közvetítői szerepet vállalja fel. A szakcsoport úgy a közügyszakértőnk mint a cég a versenyjog, nemzetközi és kereskedelmi jog, adójog, infrastruktúra fejlesztési, perjogászaink, társasági jog szakcsoportjainkkal való közreműködésével nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat ügyfeleinknek. A szakcsoport tagjai ügyfeleinket a közigazgatási viszonyok, a közpolitikák, a végrahajtási programok és a közigazgatási szabályzatok felől tájékoztatják hogy a jó üzletterv sikeres kivitelezése megvalósuljon.

Tapasztalt ügyfeleink tudják, hogy a kiváló jogi tanács, bár kulcsfontosságú, nem elégséges a sikeres üzlet kivitelezéséhez. Attól függetlenül, hogy milyen nagyságrendű a kliens, a nyugati piacokra nem tudna betörni, ha nem lenne megfelelő támasza a közügyekben. Ez Kelet-Európában sem történik másképpen. Úgy ahogy a multinacionális vállalatok az Egyesült Államokban “washingtoni” ügyvédi irodákat választanak tanácsadónak, ugyanúgy Kelet-Európában is ilyen segítségre van szükség. A régióban, Románia a legjobb példa arra, hogy közügyi viszonyokat fedő felügyelet és tanács nélkül a multinacionális ügyletek megkötése sikertelen.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy Romániában létfontosságú az, hogy a vállalatvezetés össze legyen kapcsolva a köztestületekkel való jó viszonnyal. Nem elég megkötni a szerződést, folyamatos felügyelet alatt kell tartani az üzletet ahhoz, hogy a kitűzött célt elérhessük.

A külföldi befektetők sikere a következő tényezőktől függ: a jogi alternatívák megtalálása, a törvényhozó és a végrehajtó testületekkel fenntartott jó kapcsolat, támogatási programok fejlesztése és implementálása. Az RMDT Közügyek és közigazgatási viszonyok szakcsoportja, az ügyfélre szabott legjobb megoldást alkalmazva, az üzleti sikert biztosítja. Mérvadó, hogy Mark A. Meyer, a Közép- és Kelet Európával foglalkozó szakcsoport elnöke, megkapta a Szabadság díjat, így egyike lett a tíz legfontosabb külföldi személynek, aki hozzájárult Románia fejlődéséhez . Mark A. Mayer már tizenkét éve a román jogi, gazdasági és politikai élet élvonalas nyugat-európai szakembereként tartják számon. Számos érdemi cikk szerzője és Romániában és az Egyesült Államokban közvetített tv-adás gazdája. Romániában szerzett 14 éves gyakorlata alatt a legfontosabb és a legvitatottabb ügyletekben szolgált pontos és hatékony képviselettel. Továbbá, Mark A. Meyer Emil Constantinescu Elnöki Adóreform Bizottságának a társ-elnöke és Ion Iliescu elnök tanácsosa volt jogi és gazdasági ügyekben.
Mark A. Mayer egy lényeges tapasztalattal bíró szakemberek csoportját vezeti. Lia Trandafir, Victor Ciorbea, Bukarest akkori polgármesterének, majd Emil Constantinescu elnök szóvivője és később Victor Ciorbea miniszterelnök államtanácsosa volt mielőtt a H&R csapatába lépett volna. Lia Trandafir újságíróként nyerte hírnevét nemzetszerte, majd a kormány tagjai körében nyert megbecsülést a közpolitikák pontos és átfogó rálátásáért. Nélkülözhetetlen közreműködésével a RMDT felbecsülhetetlen értékű képviseletet biztosít ügyfeleinek.

Vissza a Menühöz

Szellemi tulajdon
Szellemi tulajdonjogi szakcsoportunk, a teljeskörű ügyvédi iroda erőforrásait ötvözve, a szellemi tulajdonjog bármelyik terén legmagasabb minőségű tanácsadást biztosít. A szakcsoport közreműködik a pervivő, a versenyjogi, társaságjogi, adójogi, banki és pénzügyi szolgáltatások és a munkajogi szakcsoportokkal, a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos ügyekben. Különböző jogrendszereket képviselő jogászaink nemzetközi képviseletet biztosítanak ügyfeleinknek.

Szellemi tulajdonjogi szakembereink, pervivő vagy üzletkötő jogászainkkal közreműködve, ügyfelünk érdekeinek folytonos védelmét biztosítják. Például, ha a munkavállaló üzleti titkok birtokában válik meg a cégtől, a felmerülő jogi kérdéseket a szellemi tulajdonjogi és a munkajogi szakembereink ötvözött csoportja fogja megoldani. Ha pedig a cég szellemi tulajdont ad el, vásárol, vagy használatra jogosít, adó és társaságjogi szakembereink igénybevételével szerkesztjük meg az ügyletet oly módon, hogy az ügyfelünk bel- és külföldi adókötelezettségei minimálisak legyenek.

A szellemi tulajdonjog kifinomult terén irodánk csapat mentalitással közelíti meg az ügyfeleink olykor sokoldalú szükségleteit. Ez a hozzáállás teszi lehetővé, hogy a RMDT a szellemi tulajdonjog bármelyik terén képviselje ügyfeleit. A RMDT jogászainak lényeges tapasztalatuk van a szabadalmak, védjegyek, franchise-szerződések, szerzői jogok és a reklámokkal kapcsolatos jogi eljárásokban. A RMDT jogászainak a célja az ügyfél vagyonának maximalizálása és felelősségének csökkentése.

Az RMDT szakemberei reklámkészítőket, software fejlesztőket és különböző vállalkozásokat asszisztáltak alkotásaik levédésében. Klienseink érdekeit licensz egyezményekben, jegy levédésben, név levédésben, szerzői jog levédésében, technológia és software átruházásban és használati egyezményekben képviseltük. Jogi érdekkonfliktus esetén, bírósági és adminisztratív fórumok előtti eljárásokban képviseljük ügyfeleinket. A RMDT a különböző szakcsoportok közreműködésével a klienseink bármilyen szükségletét fedi.

Vissza a Menühöz

Infrastruktúra fejlesztés és project finance
Infrastruktúra fejlesztési és project finance szakcsoportunk nemzetközi, régióbeli és belföldi ügyfeleket tanácsol fejlesztési, privatizációs, project financing, beszerzési ügyletekben. Nemzetközi tapasztalatunk és a RMDT adóügyi, nemzetközi és kereskedelmijogi, társaságjog és értékpapírjogi, privatizációs szakcsoportjai ötvözésével Egyesült Államok-beli, nyugat-európai, ázsiai és közel-keleti konzorciumok számos régióbeli projektjében vettek részt biztosítási, finanszírozási és fejlesztési ügyletekben.

Jogászaink a következő iparágakban biztosítottak teljeskörű jogi szolgáltatást:

 • Olaj és gáz
 • Pertokémiai
 • Távközlés, beleértve az analog-, GSM- és műholdas
 • Rádió és kábeltelevízió
 • Gyáripar
 •  Villamos energia
 • Pénzügyi szolgáltatások
 • Mezőgazdaság
 • Ingatlanügy
 • Szállítás
Az ügyleteken dolgozó jogászaink a finanszírozás, tőkebefektetés, a biztosítás, zálogjog, értékpapír ajánlat, tőkepiac terén lényeges tapasztalattal bírnak és az ügyfél iparágára jellemző legjobb megoldásokat fedik fel. Ügyfeleink ingatlan fejlesztők, befektetési bankok, kereskedelmi bankok, pénzügyi intézmények, építészeti vállalatok. Ügyfeleinket az ügylet minden fázisában asszisztáljuk, beleértve az üzleti elemzést, a tárgyalásokat, kereskedelmi szerződések megszerkesztését, ingatlanbeszerzést, építészet, karbantartás és működtetési egyezményeket, nyersanyag beszerzési és szállítási szerződéseket. Biztosítjuk a szükséges engedélyek és láttamozások beszerzését. A RMDT csapatszervezési kapacitása biztosíték arra, hogy az ügylet időben és minimális költséggel köttetik meg.

A RMDT kulcsfontosságú szerepet játszott a legfontosabb energiaprojektek megvalósításában, beleértve az abban az időben egyik legnagyobb energiatermelőnek a részleges privatizációját is. Továbbá, a rövid távú energia szükséglet, a Pénzügyminisztérium garanciájával, nyugati bankok által történő finanszírozásának a megszervezését is az irodánk látta el. Tapasztalatunk kitér az autópályafejlesztés, a kikötők és csatornák újrafejlesztésével kapcsolatos ügyletekre.

Számos projekt sokoldalúságának köszönhetően, a RMDT jogászai más ügyvédi irodákkal is közreműködtek az idők folyamán, ami elősegítette ügyfeleink bármilyen jellegű megbízásának teljesítését.

Vissza a Menühöz

Építkezés és beszerzés
A RMDT építkezési és beszerzésijog gyakorlata az építkezés minden fázisát fedi. Ügyfeleink: nemzetközi és román építészeti vállalatok, tulajdonosok, ingatlanfejlesztők, építészeti hitelezők, építészeti menedzserek, alvállalkozók és beszállítók, tervezők és mérnökök. Az építkezési vállakozásokat kezdeteiktől a végleges kivitelezésükig asszisztáljuk, beleértve a tárgyalásokat, a licitajánlat megszerkesztését, jogi konfliktusok kezelését. Teljeskörű szolgáltatást biztosítunk közbeszerzések terén is, beleértve az ajánlat kontestálását.

Gyakorlatunk az évek folyamán egyre bővült, beleértve a legnagyobb romániai irodaház, a legnagyobb magánkorház megépítését és a NATO szabványok szerinti román katonai telepek újraépítését.

Az építkezési folyamat bármelyik szakaszában jogi tanácsadással állunk ügyfeleink rendelkezésére. Ha a jogvita elkerülhetetlen, Európaszerte választott bíróság vagy a román bíróság előtt, elegészen a legfelsőbb bíróságig, képviseletet biztosítunk. Jogászaink teljeskörű szolgáltatást biztosítanak az építészeti iparral kapcsolatosan, beleértve az adózási, finanszírozási, környezetvédelmi, csődeljárási, szellemi tulajdonjogi, ingatlanügyi vetüleleteit.

Vissza a Menühöz

Kommunikációs jog
Kommunikációs jog szakcsoportunk számos engedélybirtokost, befektetőt, fogyasztót és a GSM rendszer, a telekomunikációs szolgáltatások felhasználóit, beleértve a rádiós, műholdas, kábel televiziós közlési módozatokat. A kommunikációs ügyletek sokoldalúságának köszönhetően kommunikációs-jogi szakembereink közreműködnek társaság jogi, versenyjogi, adójogi és privatizációs jogászainkkal.

A kommunikációs piacra való betöréshez szükséges kormányzati engedélyek és szabadalmak beszerzését biztosítjuk. Tapasztalatunknak köszönhetően ügyfeleinket zökkenésmentesen vezetjük át a bonyolult kommunikációs szabályozások terén. A Román Kommunikációs és Információtechnológia Ügynökség szabályrendszerében jártasak vagyunk.

Az ügyfélképviseleten kívül a RMDT szakemberei nemzetközi, régiós és helyhatósági ügyekben is részt vesznek. Továbbá, szakembereink a szabályozási politikák elemzésével megfelelő stratégiákat dolgoznak ki, hogy a különböző hatósági szervek előtt minél hatékonyabban képviseljük ügyfeleink érdekeit. A távközlési cégek képviseletében társaságjogi és versenyjogi szakembereink is részt vesznek. Szakcsoportunk fontos privatizációs, jogátruházási, felvásárlási és beszerzési ügyletet kivitelezett.

A RMDT a világ egyik legnagyobb telekommunikáció szolgáltatóját képviselte a RomTelecom többségi részvényeinek a megvásárlásában. Az üzlet 1989 óta a legnagyobb romániai befektetésnek számít. A Due Diligence elvégzésén kívűl, cégünk szerkesztette meg az első, a Román Verseny-Tanácsnak intézett jelentést is ami további jelentések mintájakénk szolgált. Továbbá a RMDT rádióadók, tv-társaságok, kábel-társaságok és néhány nyugat-európai komunikációs vállalatok használati jogát és beszerzését érintő ügyletekben vett részt a Román Kommunikációs és Információtechnológia Ügynökség által szabályozott szakterületen.

Vissza a Menühöz

Bank- és pénzügyi jog
Bank- és pénzügyi jogi szakcsoportunk a belföldi tapasztalatát ötvözi cégünk nemzetközi gyakorlatával. A tőkepiacok és a pénzügyi szolgáltatások terén a legpontosabb és legátfogóbb szolgáltatást biztosítjuk.

A RMDT jogászai kereskedelmi bankokat, nyított és zárt befektetési alapokat, befektetési bankokat, hitelezőket, értékpapír kibocsájtókat képvisel különböző jellegű ügyletekben. Jogászaink szolgáltatásait rendszeresen igénybe veszik a nemzetközi bankok és vállalatok és tanácsainkra folyamatos igény tartanak a világ legnagyobb befektetési társaságai, többek között a vállalati és önkormányzati kötvények, a privatizáció, a tőkeátruházás és befektetési stratégiák terén. Továbbá, a magán és közjogi tapasztalatunkat összegezve, jogászaink a Román Nemzeti Banknak, az állami tulajdonban levő bankoknak és a Pénzügy minisztériumnak szolgáltak jogi tanáccsal.

Értékpapírjog szakembereink vezetésével a pénzpiaci ügyletek, a klíring bankok és az értékpapírkezelő intézmények működését asszisztáljuk. Pénzügyi intézmények rendszeres tanácsolásán kívül, a RMDT jogászai résztvettek ezen intézmények megalapításában is, beleértve a bankokat és a leányvállalataikat. A Nemzeti Bankkal való szoros együttműködés következtében ügyvédeink járatosak a szükséges engedélyek, licenszek megszerzésében.

Vissza a Menühöz

Munkajogi ügyek
Ügyfeleinket munka és alkalmazással kapcsolatos ügyekben látjuk el jogi tanáccsal. A rutinos ügyek megoldásán kívül a privatizálási folyamatban is biztosítottuk a munkajogi problémák megoldását, különösképpen ami a kollektív elbocsájtásokat illeti. A munkajogszabályok szigorú betartása létfontosságú, hiszen ellentétes esetben a munkaadó jelentős kártérítést kell fizessen a munkavállalónak vagy a szakszervezeti testületnek. A kollektív elbocsájtások szabályszerűségét biztosítjuk, de ugyanakor az egyéni munkaszerződések felbontását is felügyeljük. Szolgáltatásaink kitérnek a bírósági eljárásokban való képviselésre, de aktív szerepet vállalunk a kollektív munkaszerződések szakszervezetekkel történő tárgyalásában is.