Vol. XIV No.2
Februarie 2009

HERZFELD & RUBIN, P.C. LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION
IN ASSOCIATION WITH
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR

ETAPELE PRIVIND INFIINTAREA CENTRALELOR EOLIENE
SI A HIDROCENTRALELOR IN ROMANIA

CUPRINS:
Etapele privind infiintarea centralelor eoliene si a hidrocentralelor in Romania...
Introducere

In ultimele cateva luni, ne-am aplecat atentia in cateva articole asupra potentialului Romaniei de a atrage investitii importante in domeniul energiei regenerabile, ca urmare a caracteristicilor unice ale geografiei nationale. In articolul din luna noiembrie – „Utilizarea surselor regenerabile de energie in Romania” – si in articolul din luna decembrie – „Noi facilitati pentru investitiile in domeniul energiei regenerabile” – (a se vedea in acest sens arhiva The Romanian Digest™ pe www.hr.ro ) am discutat doua aspecte importante, si mai degraba specifice privind procesul de atragere si dezvoltare a proiectelor de energie regenerabila din Romania. In plus fata de autorizatiile si licentele solicitate de Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei („ANRE”) si de problematica facilitatilor acordate investitorilor, companiile interesate se confrunta cu multe alte chestiuni in dezvoltarea proiectelor de energie regenerabila in Romania. De exemplu, aceste companii trebuie sa obtina un titlu asupra terenului pe care vor dezvolta o centrala eoliana sau o hidrocentrala si sa obtina alte autorizatii, in plus fata de cele emise de ANRE. Acest articol se concentreaza asupra pasilor importanti pe care trebuie sa ii intreprinda un potential investitor ce intentioneaza sa dezvolte o centrala eoliana sau o hidrocentrala in Romania.
 

H&R/RMDT obtine decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin care Guvernul este obligat la plata valorii reale pentru imobilele restituite pe care le inchiriaza

In 2007, Guvernul Romaniei a emis Hotararea nr. 343, aceasta reducand unilateral, intr-o masura considerabila, chiria care se platea pentru toate proprietatile restituite inchiriate de Guvern. Clientii nostri, proprietarii Castelului Bran, au formulat actiune in instanta impotriva Hotararii de Guvern, iar in mai 2008 Curtea de Apel a hotarat in favoarea acestora, anuland partial HG nr. 343/2007, dispunand ca Guvernul Romaniei sa plateasca proprietarilor Castelului Bran chiria stabilita initial.

Guvernul Romaniei si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor au formulat recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Pe 30 ianuarie 2009, Inalta Curte a respins recursul Guvernului Romaniei si a mentinut decizia Curtii de Apel.

Guvernul Romaniei trebuie acum sa plateasca proprietarilor Castelului Bran chiria stabilita initial. Dar cel mai important este ca beneficiari ai deciziei Inaltei Curti sunt alti aproximativ 2500 de proprietari ai altor proprietati retrocedate, ale caror chirii au fost in acelasi mod reduse unilateral prin HG nr. 343/2007, si care acum vor fi indreptatiti sa primeasca de la Guvernul Romaniei o chirie mult mai apropiata de valoarea de piata actuala.

(Cazul a fost castigat de Av. Florentin Timoianu din cadrul H&R/RMDT)

[ Up to Contents ]

Obtinerea unui titlu asupra terenului
Tipuri de contracte/drepturi obtinute
Primul lucru pe care un investitor trebuie sa il aiba in vedere este cat de bine poate sa isi asigure terenul pe care centrala eoliana sau hidrocentrala va fi localizata, impreuna cu tot echipamentul necesar pentru functionarea lor si pentru conectarea la reteaua nationala de electricitate. Daca terenul este proprietate privata, societatea investitoare poate incheia contracte direct cu proprietarii, contracte care sunt de regula de vanzare – cumparare pentru obtinerea dreptului de proprietate asupra terenului, sau contracte de superficie prin care este obtinut dreptul de folosinta asupra terenului in vederea ridicarii unei cladiri pe acesta, ca de exemplu turbina, si dreptul de proprietate asupra unei astfel de cladiri. In cazul centralelor eoliene, societatea investitoare trebuie sa obtina pe anumite loturi de teren si dreptul de instalare a echipamentului de masurare a vantului, iar acesta poate fi un drept de proprietate, un drept de superficie, sau un drept de inchiriere in baza unui contract de inchiriere.

In cazul in care terenul apartine domeniului privat al autoritatilor locale, atunci obtinerea unui titlu asupra terenului, fie dreptul de proprietate, fie dreptul de superficie, poate avea loc doar in urma unei licitatii publice. Pe de alta parte, daca terenul face parte din domeniul public, atunci poate fi obtinut dreptul de concesiune asupra terenului prin incheierea unui contract de concesiune, contract ce poate fi incheiat de asemenea in urma unei licitatii publice.

In ceea ce priveste conditiile de forma pentru astfel de contracte, un contract de vanzare-cumparare pentru un lot de teren trebuie incheiat in forma autentica in fata unui notar public. De asemenea, dreptul de proprietate asupra terenului trebuie inregistrat la autoritatile locale in scopuri fiscale. Contractul prin care este stabilit dreptul de superficie asupra terenului poate fi incheiat sub forma actului sub semnatura privata sau in forma autentica in fata unui notar public, cea de-a doua varianta fiind cea mai recomandata.

Societatea investitoare trebuie de asemenea sa aiba in vedere terenul pe care vor fi amplasate cablurile pentru conectarea la retea – subterane, supraterane sau aeriene, care vor putea fi amplasate in baza unei conventii incheiate cu proprietarul terenului. Investitorii potentiali vor beneficia de asemenea de un drept legal de folosinta asupra terenurilor invecinate pentru construirea, retehnologizarea si interventia asupra centralelor, dupa cum este prevazut in detaliu in Legea energiei, i.e. Legea nr. 13/2007, acest drept putand fi acordat doar detinatorilor de licente emise de ANRE. Astfel, inainte ca societatea sa obtina licenta necesara de la ANRE, ea poate sa exercite un drept de folosinta asupra terenurilor invecinate doar in baza unor contracte incheiate cu proprietarii acestor terenuri.

Inscrierea in Cartea Funciara
Legea romana prevede un sistem unic de cadastru si publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul tarii, prin Legea nr. 7/1996, menit sa armonizeze si sa unifice diferitele siteme aplicate pana la intrarea in vigoare a legii. Totusi, in ciuda dispozitiilor legale in vigoare, in realitate studiile cadastrale nu au fost intocmite, in general, cu privire la terenurile agricole situate in extravilan, terenuri care de cele mai multe ori reprezinta locurile in care pot fi amplasate centralele eoliene sau hidrocentralele.

De aceea, un potential dezvoltator in acest domeniu trebuie sa aiba de asemenea in vedere, in momentul in care isi evalueaza costurile intregului proiect, ca trebuie sa efectueze studiile cadastrale pentru a-si putea inscrie drepturile dobandite asupra loturilor de teren in cartile funciare ale terenurilor respective. In ciuda faptului ca inscrierea in cartea funciara nu afecteaza validitatea drepturilor obtinute in baza unor diferite contracte, dupa cum am mentionat mai sus, aceasta inscriere este esentiala pentru opozabilitatea fata de terti. Inscrierea va fi facuta de biroul competent teritorial din cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Procedura de expropriere
O societate interesata sa investeasca in proiecte de energie regenerabila poate de asemenea utiliza procedura de expropriere potrivit careia, dupa ce o parcela este declarata de utilitate publica, cu o justa si prealabila despagubire a proprietarului, societatea va putea sa obtina concesionarea acesteia pe durata de existenta a capacitatii energetice. Dat fiind faptul ca acest drept este acordat societatilor ce doresc sa primeasca autorizatia de infiintare de la ANRE, la momentul depunerii oricarei cereri pentru inceperea oricarei proceduri, compania solicitanta va trebui cel putin sa fi solicitat emiterea unei autorizatii de infiintare de catre ANRE.

Daca dezvoltarea centralelor eoliene este de interes national sau local este foarte important, avand in vedere faptul ca autoritatile care se ocupa cu procedurile de expropriere sunt diferite, dupa cum sunt si cele care determina utilitatea publica a obiectivului. Exproprierea trebuie realizata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 33/1994 si, de indata ce o asemenea procedura a fost efectuata, terenul intra in proprietatea statului si va putea fi folosit doar dupa incheierea unui contract de concesiune.

[ Up to Contents ]

Zoning Regulations, Authorizations and Approvals
Reglementari zonale
Dupa obtinerea unui titlu asupra terenului, potentialul investitor trebuie sa obtina de asemenea anumite aprobari in conformitate cu reglementarile zonale, pentru a-si putea dezvolta proiectul. Potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, pentru zona prefigurata trebuie obtinut un certificat de urbanism, care sa arate daca PUZ-ul existent pentru suprafata respectiva permite constructia unei centrale eoliene sau a unei hidrocentrale. Daca nu exista PUZ, atunci va trebui intocmit un astfel de plan, iar daca PUZ-ul nu permite constructia de centrale eoliene sau de hidrocentrale, cum se intampla de obicei, atunci PUZ-ul trebuie modificat in sensul permiterii constructiei unor astfel de centrale, impreuna cu toate instalatiile de conectare la retea si echipamentul si infrastructura aferenta, cum sunt retelele de cabluri si strazile de acces. Un PUZ local trebuie redactat pe seama investitorului de catre expertii in urbanism si trebuie aprobat prin decizie de catre autoritatile locale.

Totusi, pentru a putea incepe constructia, investitorul trebuie sa obtina autorizatie de constructie in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 si, in acest sens va fi pregatit un plan de constructie pregatit de grupurile tehnice de specialitate, si semnat de personalul tehnic si cu inalta pregatire in domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor. Autorizatia de constructie este de fapt documentul prin care este aprobata construirea proiectului si da dreptul solicitantului de a incepe in fapt constructia lui.

Autorizatii speciale si aprobari emise de autoritatile de mediu
Potrivit legislatiei cu privire la protectia mediului, agentiile teritoriale de mediu competente trebuie sa emita un permis de mediu si o autorizatie de mediu care sa acorde posesorului lor dreptul de a construi proiectul si dreptul de exploatare totala sau partiala al unei instalatii in conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor de prevenire si control integrat al poluarii. Autorizatia de mediu este obtinuta ulterior efectuarii investitiei, dar inainte de a incepe exploatarea instalatiei. Pentru a obtine aceste aprobari si autorizatii, investitorul trebuie sa solicite un raport de mediu pentru terenul in cauza, care trebuie pregatit de o societate de mediu certificata.

Autorizatii si licente emise de ANRE
Pentru conditiile aplicabile autorizatie de infiintare si licentelor care se emit de catre ANRE, precum si pentru procedura respectiva, va rugam sa vizitati arhiva The Romanian Digest™, i.e. articolul din luna noiembrie – „Utilizarea surselor regenerabile de energie in Romania” – pe pagina noastra de internet: www.hr.ro .

Autorizatii speciale si aprobari privind regimul juridic al apelor (Legea nr. 107/1996)
Societatile interesate in crearea de hidrocentrale trebuie de asemenea sa respecte regimul juridic al apelor. O societate interesata trebuie sa obtina o aprobare provind amplasarea, care sa stabileasca daca proiectele propuse au gradul cerut de siguranta si respecta normele tehnice si standardele necesare pentru locatie, precum si reglementarile privind protectia mediului necesare pentru conditiile locatiei. Mai mult decat atat, trebuie sa obtina o aprobare privind managementul apelor, document care permite inceperea construirii unui nou proiect sau echipament/instalatii in legatura cu apa, inclusiv constructia unei noi hidrocentrale. Autorizatia de management a apelor este documentul pe baza caruia orice proiect sau echipament/instalatie in legatura cu apa, inclusiv o noua hidrocentrala, este amplasata si exploatata.

[ Up to Contents ]

Conectarea la reteaua de interes public s.a.
Conectarea la retea este un alt pas important care trebuie avut in vedere, efectuata prin intermediul a doua aprobari: avizul de amplasament si permisul tehnic de racordare la retea. Mai mult, in vederea comercializarii electricitatii, producatorul trebuie sa incheie un contract de vanzare-cumparare cu societatea care se ocupa cu distribuirea si furnizarea de electricitate.

In vederea obtinerii certificatelor verzi si a tranzactionarii acestora pe piata certificatelor verzi, producatorul de energie electrica regenerabila trebuie sa urmeze anumiti pasi, detaliati in arhiva The Romanian Digest™ - articolul din luna decembrie 2008 – „Noi facilitati pentru investitiile in domeniul energiei regenerabile”, care poate fi citit pe pagina noastra de internet www.hr.ro .

Alte chestiuni privind hidrocentralele
Pentru a utiliza resursele de apa in vederea producerii de electricitate, este necesar ca producatorul sa incheie cu Administratia Nationala „Apele Romane” un contract de folosire a hidroresurselor. Acesta este de fapt un contract cadru aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 798/31.08.2005, iar taxele pentru folosirea apelor sunt stabilite de acelasi ordin. Fiecare centrala hidroelectrica trebuie sa fie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ca un sediu secundar al investitorului. Pentru inregistrarea ca sediu secundar investitorul trebuie sa obtina aprobari de la pompieri, autoritatile de munca si autoritatile de sanatate publica.

[ Up to Contents ]

Concluzii
O afacere cu potential de succes in Romania, cum este dezvoltarea centralelor eoliene sau a hidrocentralelor,,trebuie sa aiba in vedere etapele, precum si durata de timp necesara atat pentru incheierea contractelor cu proprietarii terenurilor amplasate in zone rurale, unde studiile cadastrale vor trebui efectuate, cat si pentru obtinerea unui numar semnificativ de autorizatii, in afara celor specifice domeniului energiei emise de ANRE. Avand in vedere toate acestea, o societate interesata in a investi in energia regenerabila din Romania trebuie sa aiba in mod obiectiv in vedere costurile si timpul necesare pentru dezvoltarea afacerilor lor in mod eficient si chibzuit.

[ Up to Contents ]

Editors Note: It is our policy not to mention our clients by name in The Romanian Digest™ or discuss their business unless it is a matter of public record and our clients approve. The information herein is correct to the best of our knowledge and belief at press time. Specific advice should be sought from us, however, before investment or other decisions are made.

Copyright 2009 Rubin Meyer Doru & Trandafir, societate civila de avocati. All rights reserved. No part of The Romanian Digest™ may be reproduced, reused or redistributed in any form without prior written permission from the publisher.

 
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR
societate civila de avocati
Str. Putul cu Plopi, Nr.7, Sector 1
Bucharest, Romania
Tel: (40) (21) 311 14 60
Fax: (40) (21) 311 14 65
E-Mail: office@hr.ro
VISIT OUR WEB SITE:
http://www.hr.ro
The Romanian Digest Archive
 

 

AFFILIATED WITH:

Herzfeld & Rubin, P.C.
125 Broad Street
New York, NY, 10004
Tel: (212) 471-8500
Fax: (212) 344-3333
http://www.herzfeld-rubin.com

Long Island Office
Herzfeld & Rubin, P.C.
1225 Franklin Avenue, Suite 315
Garden City, New York 11530
Tel: (212) 471-3231

Herzfeld & Rubin LLP
1925 Century Park East
Los Angeles, California 90067
Tel: (310) 553-0451
Fax: (310) 553-0648

 
Chase Kurshan Herzfeld & Rubin
354 Eisenhower Parkway, Suite1100
Livingston, New Jersey 07039-1022
Tel: (973) 535-8840
Fax: (973) 535-8841

Israeli Affiliated Law Firm
Balter Guth Aloni & Co.
96 Yigal Alon Street,
Tel Aviv, 67891, Israel
Tel: +972-3-511-1111
Fax: +972-3-624-6000

 

New York — California — New Jersey — Romania
If you no longer wish to receive emails from us, please send an e-mail with UNSUBSCRIBE in the subject line to Romanian.Digest@hr.ro.