Vol. XIII No.12
Decembrie 2008

HERZFELD & RUBIN, P.C. LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION
IN ASSOCIATION WITH
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR

NOI FACILITATI PENTRU
INVESTITIILE IN DOMENIUL ENERGIEI REGENERABILE

INSIDE:
Noi facilitati pentru investitiile in domeniul energiei regenerabile...
Introducere

Luna trecuta, Romanian Digest™ a publicat un articol referitor la infiintarea si functionarea capacitatilor electrice in Romania prin folosirea energiei regenerabile ( a se vedea in acest sens: Utilizarea surselor regenerabile de energie in Romania ( http://www.hr.ro/digest/200811/digest.htm )). Luna aceasta, datorita noutatilor legislative cruciale care au fost adoptate in acest domeniu, revenim la acest subiect, insa nu ne oprim asupra cadrului legal general pe care l-am prezentat luna trecuta, ci asupra facilitatilor acordate investitorilor prin noua legislatie. Legea 220/2008, adoptata de Parlamentul Romaniei la data de 27 octombrie 2008, ar putea reprezenta un punct de cotitura pentru investitorii aflati in dubiu cu privire la oportunitatea investitiilor in proiecte de energie regenerabila in Romania. Acum este asteptata cu nerabdare implementarea noii legi, dar si adoptarea regulamentelor subsecvente necesare. Legea 220/2008 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 743 din 03.11.2008 si a intrat in vigoare pe 6 noiembrie 2008.

[ Up to Contents ]

Facilitati
Facilitatile introduse de Legea 220/2008 acopera sfera electricitatii produse in microhidrocentrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW, a electricitatii produse din surse eoliene, energia solara, energia geotermala si a gazelor combustibile asociate apelor geotermale, biomasa, biogazul, gazul de fermentare a deseurilor, gazul de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate, energie care este livrata in reteaua de electricitate. Mai mult decat atat, noua lege prevede in mod expres ca exportul electricitatii obtinute din surse regenerabile de energie care au beneficiat in momentul producerii de certificate verzi (a se vedea mai jos) si, de asemenea, din producerea de electricitate utilizand deseuri industriale si/sau urbane importate, fara a avea importanta puterea instalata a capacitatii de productie, nu beneficiaza de facilitatile prevazute de Legea 220/2008.

Scopul facilitatilor oferite este de a sprijini investitiile in domeniul producerii de energie electrica prin utilizarea surselor regenerabile de energie descrise mai sus. Legea 220/2008 ofera sprijin investitorilor prin masuri avand drept obiectiv reducerea costurilor de productie pentru energia obtinuta din surse regenerabile, o crestere a profiturilor prin cresterea preturilor de vanzare pentru electricitatea produsa din surse regenerabile de energie si o crestere a vanzarilor, dupa cum vom discuta in continuare.

Durata pentru care sunt acordate facilitatile prevazute de Legea 220/2008 pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie (denumite in continuare „E-SER”) este de 15 ani pentru electricitatea produsa in grupuri electrice noi; 5 ani, pentru energia electrica produsa in centrale electrice eoliene din import, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state; 10 ani pentru energia electrica produsa in centrale hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate; 3 ani pentru energia electrica produsa in centrale hidroelectrice neretehnologizate, de maximum 10 MW; 10 ani pentru energia termica produsa din surse geotermale in centrale de minimum 5 MWth. Legea 220/2008 prevede ca aceste termene sunt calculate de la data la care producatorii de energie incep productia si primesc certificatele verzi pentru electricitate, in cazul in care centralele au inceput sa functioneze sau, respectiv, modernizarea lor a fost efectuata anterior sfarsitului anului 2014.

Punerea in aplicare a Legii 220/2008 ar putea intampina o serie de dificultati din cauza neclaritatii unor termeni esentiali. Legea nu este foarte clara cu privire la ce inseamna „grupuri electrice noi” sau „centrale hidroelectrice retehnologizate”. Clarificarea intelesului unor astfel de termeni are de asemenea un impact semnificativ asupra duratei pentru care sistemul de facilitati este aplicabil respectivelor centrale, si, de aceea, are o influenta directa asupra cuantumului sprijinului pe care investitorii il vor obtine in final.

„Grupurile electrice noi” reprezinta, in fapt, un termen cheie folosit de Legea 220/2008, intrucat beneficiaza de termenul cel mai mare pentru care sunt acordate facilitati. Potrivit legii, centralele electrice sunt considerate a fi noi daca au fost construite dupa 2004. Totusi, legea nu mentioneaza daca o schimbare a proprietarului unei astfel de centrale, care intervine dupa data construirii acesteia,influenteaza perioada pentru care o asemenea centrala va beneficia de sistemul de facilitati. Avand in vedere ca legea nu face o astfel de diferentiere, se poate concluziona ca schimbarea proprietarului nu afecteaza implementarea dispozitiilor legii, dar cu privire la acest aspect nu se stie care va fi interpretarea autoritatilor.

Totusi, un impact si mai mare in practica este reprezentat de ce se intelege prin centrale retehnologizate si care anume este considerata a fi diferenta dintre centralele retehnologizate si cele neretehnologizate. Acest aspect este esential, intrucat centralele retehnologizate beneficiaza de facilitatile acordate prin Legea 220/2008 pentru 10 ani, iar centralele neretehnologizate beneficiaza doar pentru 3 ani. Conform legii noi, o centrala retehnologizata este o centrala cu o putere maxima instalata de 10 MW care indeplineste urmatoarele doua conditii: are o durata de functionare de cel putin 15 ani de la inceperea functionarii si a fost supusa unui ansamblu de operatiuni de inlocuire a unor tehnologii existente cu tehnologii moderne in vederea cresterii eficientei productiei si aceasta retehnologizare sa fie incheiata inainte de sfarsitul anului 2014.

Potrivit legii, cantitatea de energie electica produsa intr-o centrala hidroelectrica retehnologizata pentru care vor putea fi acordate facilitati va fi stabilita de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (denumita in continuare „ANRE”). Pentru o astfel de operatiune, ANRE va trebui sa ia in considerare productia neta de energie electrica obtinuta in ultimii 10 ani anterior retehnologizarii si productia neta de energie electrica obtinuta dupa retehnologizare.

[ Up to Contents ]

Certificatele verzi
Un certificat verde este un titlu tranzactionabil ce atesta ca o anumita cantitate de energie electrica este generata prin utilizarea surselor regenerabile de energie. In mod obisnuit, un certificat reprezinta echivalentul unui MWh de energie electrica. Principala caracteristica a unui certificat verde este ca acesta poate fi tranzactionat, in mod distinct fata de cantitatea de energie electrica pe care o reprezinta, pe o piata speciala organizata in acest scop. Astfel, producatorii de E-SER care obtin certificate verzi pe baza cantitatii de E-SER pe care o livreaza in retea le pot comercializa si, astfel, pot obtine profituri in plus fata de veniturile ocazionate de vanzarea de energie electrica. Furnizorii de energie electrica sunt obligati sa achizitioneze si sa furnizeze consumatorilor finali un anumit procent de E-SER din totalul energiei electrice pe care o furnizeaza. Ei demonstreaza ca si-au indeplinit aceasta obligatie prin numarul de certificate verzi pe care le detin. De aceea, pentru a realiza numarul de certificate de care au nevoie, furnizorii de energie electrica trebuie sa cumpere certificate verzi de pe piata certificatelor verzi. La nivel european, certificatele sunt tranzactionate liber pentru statele care sunt parte la Sistemul European al Certificatelor Verzi. In cadrul acestui sistem exista o singura piata a certificatelor verzi care pot fi vandute in oricare stat care s-a afiliat la sistem.

Principala facilitate a Legii 220/2008 este acordata printr-un sistem care permite producatorilor de E-SER sa obtina mai multe certificate verzi decat puteau obtine pana acum. Tranzactionarea certificatelor verzi reprezinta unul din mecanismele de sustinere a productiei de E-SER in Romania. Datorita faptului ca certificatele verzi reprezinta de fapt centrul sistemului de facilitati, conditiile in care sunt emise si tranzactionate sunt esentiale si au un impact semnificativ in special asupra activitatii producatorilor si furnizorilor de electricitate.

Potrivit Legii 220/2008, producatorii de E-SER vor obtine:
  • un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat in reteaua de energie electrica din centrale/grupuri hidroelectrice noi sau centrale/grupuri hidroelectrice de maximum 10 MW, retehnologizate;
  • un certificat verde pentru fiecare 2 MWh livrati in reteaua de energie electrica din centrale hidroelectrice cu o putere instalata cuprinsa intre 1 si 10 MW, care nu cad sub incidenta dispozitiilor paragrafului anterior;
  • doua certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica din centralele hidroelectrice cu o putere instalata de pana la 1 MW/unitate;
  • doua certificate verzi, pana in anul 2015, si un certificat verde, incepand cu anul 2016, pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din energie eoliana;
  • 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din biomasa, biogaz, biolichid, gaz de fermentare a deseurilor, energie geotermala si gazele combustibile asociate;
  • 4 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua de energie electrica de producatorii de energie electrica din energie solara.

Producatorii care genereaza energie regenerabila trebuie denumiti „producatori prioritari” de catre ANRE in vederea obtinerii certificatelor verzi si aceasta titulatura este obtinuta prin solicitarea anuala de inregistrare la operatorul de transport si de sistem, i.e. CN Transelectrica S.A.. Dupa inregistrarea cu succes, operatorul de transport si de sistem are obligatia sa emita lunar certificate verzi catre producatorii inregistrati pentru cantitatile de energie produse din E-SER si livrate efectiv in retea catre consumatori.

Furnizorii de energie electrica, adica entitatile ce achizitioneaza energie electrica de la producatori si o furnizeaza catre consumatorii finali, au obligatia de a achizitona anual un anumit numar de certificate verzi egal cu rezultatul obtinut prin inmultirea valorii targetului obligatoriu stabilit de ANRE pentru anul respectiv cu cantitatea de energie electrica, exprimata in MWh, furnizata anual catre consumatorii finali.

Furnizorul care nu isi indeplineste tinta anuala privind numarul de certificate verzi este obligat sa le achizitioneze pana cand atinge numarul cerut de lege la un pret fix de 70 Eur pentru fiecare certificat verde neachizitionat, ajustat anual cu indicele preturilor de consum pentru Romania, calculat in lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent. Suma va fi folosita de ANRE pentru facilitarea accesului producatorilor din surse regenerabile la reteaua de transport/distributie.

[ Up to Contents ]

Comercializarea si tranzactionarea certificatelor verzi si E-SER
Conform Legii 220/2008, certificatele verzi sunt tranzactionate pe o piata centralizata, ca si pe piata contractelor bilaterale, in care producatorii si furnizorii de energie electrica din E-SER au intrat pentru comercializarea certificatelor verzi. Dupa cum am mentionat mai sus, furnizorii sunt obligati sa achizitioneze anual un anumit numar de certificate verzi in concordanta cu cantitatea de energie electrica furnizata anual de ei catre consumatori.

Legea contine de asemenea dispozitii referitoare la comerializarea pe piata a certificatelor verzi pana in anul 2014. Ulterior aceste valori fie se vor schimba, sau in cazul in care sistemul certificatelor verzi si-a atins scopul, acesta va fi desfiintat. Astfel, valoarea minima de tranzactionare este de 27 Eur/certificat, in timp ce valoarea maxima de tranzactionare este de 55 Eur/certificat. Valorile de tranzactionare vor fi ajustate anual cu indicele preturilor de consum pentru Romania. Ceea ce inseamna ca certificatele sunt vandute pe piata la un pret ce nu poate fi mai mic de 27 Eur, dar nici mai mare de 55 Eur.

In prezent, Romania nu este afiliata la Sistemul European al Certificatelor Verzi din cauza faptului ca piata de energie din Romania nu a atins pana acum standardele europene. Totusi, in momentul in care Romania va accede la Sistemul European al Certificatelor Verzi, producatorii de energie autohtoni vor putea sa isi vanda certificatele verzi pe piata europeana, in timp ce distribuitorii de energie din Romania vor putea sa achizitioneze certificate verzi de pe aceeasi piata europeana.

Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie pot vinde energia electrica produsa pe piata angro la pretul pietei. Cu toate acestea, energia electrica produsa in centrale electrice care au o putere instalata de mai putin de 1 MW va putea fi vanduta numai catre furnizorii autorizati din zonele in care se afla localizate centralele electrice la preturi reglementate de ANRE la nivel national.

[ Up to Contents ]

Facilitati pentru investitori si accesul la reteau electrica
Conceputa spre a incuraja investitiile in domeniul exploatarii E-SER, Legea 220/2008 stabileste facilitatile ce vor fi acordate investitorilor pentru proiectele strategice din domeniu: garantarea a cel mult 50% din valoarea oricarui credit pe termen mediu si lung; asigurarea infrastructurii de transport si a utilitatilor necesare pentru initierea si dezvoltarea investitiei; asigurarea accesului si a retehnologizarii infrastructurii existente; scutiri sau reduceri de impozite si taxe pentru profitul reinvestit, pentru o perioada de 3 ani de la punerea in functiune a investitiei; acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou-create. Investitorii pot beneficia, in conditiile dreptului comun, de urmatoarele facilitati: scutiri sau reduceri de impozite si taxe pentru profitul reinvestit, pentru o perioada de 3 ani de la punerea in functiune a investitiei; acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou-create. Conditiile si perioada pentru care se acorda astfel de facilitati vor fi aprobate printr-o hotarare de Guvern care urmeaza a fi adoptata in 90 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii 220/2008.

Producatorilor de E-SER le este acordat acces prioritar la reteaua de transport/distributie de energie in masura in care nu este afectata siguranta Sistemului Energetic National, sistem care este format din totalitatea retelelor, instalatiilor, echipamentelor si centralelor. In acest sens, operatorii de retea (i.e. transportatorii si distribuitorii) sunt obligati sa redacteze norme care trebuie revizuite periodic privind costurile adaptarilor tehnice, racordarilor la retea si consolidarilor retelei, necesare pentru racordarea la retea a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile. Operatorii de retea trebuie sa puna la dispozitia oricarui nou producator de energie electrica din surse regenerabile care doreste racordarea la retea o estimare detaliata a costurilor legate de racordare.

[ Up to Contents ]

Concluzii
Faptul ca Parlamentul Romaniei a considerat necesar sa emita o lege care sa detalieze facilitatile pentru productia de E-SER atesta angajamentul pe care tara noastra si l-a asumat in scopul incurajarii dezvoltarii in domeniul surselor regenerabile de energie. S-a stabilit ca 33% din productia si furnizarea de energie din Romania sa provina din surse regenerabile pana in 2010, 35% pana in 2015 si 38% pana in 2020. Desi acestea s-ar putea sa nu fie praguri usor de atins, se intentioneaza in mod serios atingerea lor. Totusi, Legea 220/2008 foloseste o serie de termeni cheie care vor avea un impact semnificativ asupra activitatii efective a potentialilor producatori si furnizori de energie electrica provenita din E-SER, acesti termeni necesitand insa o clarificare ulterioara. La acest moment, participantii in domeniu asteapta regulamentele ce vor fi emise de presedintele ANRE care sa detalieze si sa clarifice acesti termeni si sa stabileasca corecta punere in aplicare a legii – care va demonstra angajamentul pe termen lung al Romaniei pentru promovarea producerii de energie electrica din surse regenerabile.

[ Up to Contents ]

Editors Note: It is our policy not to mention our clients by name in The Romanian Digest™ or discuss their business unless it is a matter of public record and our clients approve. The information herein is correct to the best of our knowledge and belief at press time. Specific advice should be sought from us, however, before investment or other decisions are made.

Copyright 2008 Rubin Meyer Doru & Trandafir, societate civila de avocati. All rights reserved. No part of The Romanian Digest™ may be reproduced, reused or redistributed in any form without prior written permission from the publisher.

 
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR
societate civila de avocati
Str. Putul cu Plopi, Nr.7, Sector 1
Bucharest, Romania
Tel: (40) (21) 311 14 60
Fax: (40) (21) 311 14 65
E-Mail: office@hr.ro
VISIT OUR WEB SITE:
http://www.hr.ro
The Romanian Digest Archive
 

 

AFFILIATED WITH:

Herzfeld & Rubin, P.C.
125 Broad Street
New York, NY, 10004
Tel: (212) 471-8500
Fax: (212) 344-3333
http://www.herzfeld-rubin.com

Long Island Office
Herzfeld & Rubin, P.C.
1225 Franklin Avenue, Suite 315
Garden City, New York 11530
Tel: (212) 471-3231

Herzfeld & Rubin LLP
1925 Century Park East
Los Angeles, California 90067
Tel: (310) 553-0451
Fax: (310) 553-0648

 
Chase Kurshan Herzfeld & Rubin
354 Eisenhower Parkway, Suite1100
Livingston, New Jersey 07039-1022
Tel: (973) 535-8840
Fax: (973) 535-8841

Israeli Affiliated Law Firm
Balter Guth Aloni & Co.
96 Yigal Alon Street,
Tel Aviv, 67891, Israel
Tel: +972-3-511-1111
Fax: +972-3-624-6000

 

New York — California — New Jersey — Romania
If you no longer wish to receive emails from us, please send an e-mail with UNSUBSCRIBE in the subject line to Romanian.Digest@hr.ro.