Vol. XIII No.6
Iunie 2008

HERZFELD & RUBIN, P.C. LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION
IN ASSOCIATION WITH
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR

REGLEMENTAREA FUZIUNII TRANSFRONTALIERE SI A SOCIETATII EUROPENE

INSIDE:
Reglementarea Fuziunii Transfrontaliere si a Societatii Europene...
Introducere

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 52 publicata in Monitorul Oficial la data de 30 aprilie 2008 (numita in continuare „OUG 52”) aduce modificari atat Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cat si Legii 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata, prin introducerea a doua noi concepte existente in legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene („UE”), respectiv conceptul de societate europeana si conceptul de fuziune transfrontaliera. In plus fata de aceste noutati, s-a mai adus o modificare care consta intr-o mult asteptata clarificare cu privire la incheierea in forma autentica a unor anumite tipuri de contracte. Aceste modificari au scopul de a integra si mai mult Romania in piata interna a Uniunii Europene si de asemenea de a alinia legislatia nationala cu cea adoptata la nivelul UE.
(Articole suplimentare referitoare la alte modificari aduse Legii societatilor comerciale pot fi gasite in arhiva Romanian Digest™ la adresa: http://www.hr.ro/digest_archive.htm ).

[ Up to Contents ]

Fuziunea Transfrontaliera
Odata cu extinderea Uniunii Europene a crescut si necesitatea adoptarii unui cadru legal european care sa faciliteze fuziunea transfrontaliera. Prima propunere in cadrul Uniunii Europene de a realiza o directiva cu privire la fuziunea transfrontaliera a avut loc in 1984, dar aceasta nu a fost adoptata intrucat legiuitorul european s-a confruntat cu o problema sociala, privind implicarea angajatilor in organele de luare a deciziei, problema ce trebuia rezolvata inaintea ca fuziunea transfrontaliera sa poata fi implementata cu asigurarea respectarii drepturilor angajatilor in cadrul procedurii de fuziune transfrontaliera. Problema a fost rezolvata prin aparitia Directivei 2001/86/CE care completeaza Statutul Societatii Europene cu privire la implicarea angajatilor in procesul decizional, prin aceasta fiind creat si cadrul pentru introducerea conceptului de fuziune transfrontaliera.

Cadrul legal la nivelul UE cu privire la fuziunea transfrontaliera a fost creat prin Directiva 2005/56/CE. La scurt timp, Curtea Europeana de Justitie a confirmat regimul fuziunii transfrontaliere cu ocazia unui spete in care institutia abilitata sa inmatriculeze societati comerciale din Germania a refuzat sa inregistreze fuziunea a doua societati pentru motivul ca una dintre ele era persoana juridica inmatriculata intr-un alt stat membru al UE, respectiv Luxemburg. Motivatia refuzului a fost ca legislatia germana permite numai fuziuni intre societati comerciale care sunt inregistrate in acelasi stat membru, in speta societati germane. Curtea Europeana de Justitie a statuat ca fuziunile transfrontaliere sunt un mod de expresie al libertatii de stabilire (libertatea de stabilire este prevazuta in art. 43 al Tratatului instituind Comunitatea Europeana – varianta consolidata – care permite „unui agent economic”(persoana fizica sau societate comerciala) sa desfasoare o activitate economica intr-un mod continuu si stabil intr-unul sau mai multe state membre UE). Refuzul inregistrarii fuziunii transfrontaliere realizata intre doua societati comerciale apartinand unor state membre diferite a fost considerat de Curtea Europeana de Justitie drept un tratament discriminatoriu care pericliteaza libertatea de stabilire. Un astfel de tratament discriminatoriu ar putea fi justificat doar pentru a proteja interesele creditorilor, al angajatilor sau ale actionarilor minoritari, insa, in cazul de mai sus refuzul de a inregistra fuziunea transfrontaliera nu a avut drept scop protectia publicului si, in consecinta, legea germana a fost considerata ca incalca dispozitiile UE cu privire la libertatea de stabilire.

Nou introdusul capitol III din Legea societatilor comerciale referitor la fuziunea transfrontaliera permite societatilor pe actiuni, in comandita pe actiuni si a celor cu raspundere limitata (tipuri de persoane juridice romane) si societatilor europene (a se vedea mai jos) sa fuzioneze cu societati comerciale care isi au sediul social, administratia centrala ori sediul principal intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European. Societatile din statele membre care intra in fuziune trebuie sa fie organizate in una din formele prevazute de art. 1 al Directivei Consiliului nr. 68/151/EEC/09.03.1968, care corespund tipurilor de persoane juridice din Romania, dupa cum au fost prezentate mai sus. Persoanele juridice care functioneaza pe piata de capital sunt exceptate de la dispozitiile privind fuziunea transfrontaliera, deci nu pot fi parte in astfel de fuziuni.

Registrul Comertului din localitatea unde societatea isi are sediul social are autoritatea de a verifica legalitatea fuziunii transfrontaliere. Fuziunile transfrontaliere sunt definite in OUG 52 astfel:
  1. una sau mai multe companii, dintre care cel putin doua isi au sediul social in state membre diferite, sunt dizolvate fara a fi lichidate si transfera intregul lor patrimoniu unei alte societati, cunoscute sub numele de societate absorbanta – actionarii societatii absorbite primesc actiuni in societatea absorbanta cu posibilitatea de a primi de asemenea numerar pana la 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;
  2. una sau mai multe companii, dintre care cel putin doua isi au sediul social in state membre diferite, sunt dizolvate fara a fi lichidate si transfera intregul lor patrimoniu unei noi societati, actionarii societatii absorbite primesc actiuni in noua societate cu posibilitatea de a primi de asemenea numerar pana la 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;
  3. o societate este dizolvata fara a fi lichidata si transfera intregul sau patrimoniu unei societati care detine toate actiunile sale, respectiv este unic actionar.

Proiectul de fuziune este intocmit de administratorii sau membrii directoratului societatilor, in conformitate cu sistemul de conducere aplicabil societatilor respective. Procedura detaliata pentru inregistrarea fuziunii este pe larg expusa in OUG 52.

Creditorii societatilor aflate pe punctul de a fuziona au dreptul de a se opune fata de proiectul de fuziune. Opozitia formulata de ei poate suspenda fuziunea, cu exceptia cazului in care compania debitoare demonstreaza in fata instantei ca datoria nu mai exista, furnizeaza creditorului garantii adecvate sau incheie cu acesta o intelegere pentru plata in viitor a datoriei. O alta dificultate pe care o poate intampina fuziunea consta in retragerea actionarilor care nu sunt de acord cu aceasta operatiune. Ei au dreptul de a cere societatii sa cumpere actiunile lor la un pret egal cu valoarea lor nominala. Retragerea actionarilor este posibila doar daca este permisa, drept forma de protectie a actionarilor, de legislatiile tuturor statelor membre UE in care sunt inmatriculate societatile ce iau parte la operatiunea de fuziune transfrontaliera, sau daca societatile comerciale implicate isi exprima acordul expres fata de o astfel de procedura.

Atunci cand se vorbeste despre fuziune, societatile trebuie sa aiba in vedere modul in care o astfel de operatiune poate afecta angajatii si sa gaseasca metode prin care acestia sa fie reprezentati in organele de decizie ale societatii. In consecinta, pentru ca angajatii sa fie protejati, noua societate comerciala sau societatea absorbanta trebuie sa dezvolte metode pentru a include angajatii in procesul decizional asa cum statueaza dispozitiile Directivei 2001/86/CE privind implicarea angajatilor precum si orice alte dispozitii nationale referitoare la acest subiect. Astfel de mecanisme de implicare a angajatilor in procesul decizional pot imbraca forma consultarii acestora, respectiv a informarii corecte a acestora.

O fuziune are urmatoarele consecinte:

  1. transferul tuturor activelor si pasivelor catre societatea noua/absorbanta;
  2. actionarii fostelor societatii devin actionari in societatea noua/absorbanta conform proiectului de fuziune;
  3. fosta societate sau cea absorbita inceteaza sa mai existe.

O fuziune produce efecte juridice de la data inregistrarii ei in Registrul Comertului cu exceptia fuziunilor prin absorbtie in care partile pot stabili o data diferita, ulterioara. Din momentul in care fuziunea produce efecte juridice, drepturile si obligatiile societatilor absorbite privind protectia angajatilor se transfera in mod legal catre noua societate sau catre societatea absorbanta.

[ Up to Contents ]

Societatea Europeana
In ultimii ani a devenit evident ca, pentru organizarea si functionarea pietei interne a Uniunii Europene si pentru imbunatatirea mediului social si economic din cadrul acesteia, barierele impuse comertului trebuie diminuate, daca nu eliminate complet. Mijloacele de productie ar trebui adaptate la dimensiunea comunitara pentru ca intregul comert din cadrul pietei interne sa poata sa se dezvolte si sa prospere. Ca o consecinta a acestui fapt, UE considera esential ca societatile comerciale care isi dezvolta o afacere proprie sa nu fie limitate doar la nivel strict local, ci sa se poata dezvolta cu usurinta in afara granitelor nationale. Pentru ca astfel de societati sa isi poata programa si contina reorganizarea la nivel european era nevoie de un cadru legislativ nou. Astfel, in 2001 a aparut Regulamentul Consiliului 2157/2001 privind crearea Societatii europene („Regulamentul”). Dispozitiile Regulamentului erau menite sa permita crearea si administrarea unor societati comerciale la nivel european, fara a fi impiedicate de legile nationale cu privire la societatile comerciale. Societatea europeana este cunoscuta in Romania sub numele de Societas Europaea, sau pe scurt SE. Acestea sunt societati care pot fi inmatriculate pe teritoriul Uniunii Europene sub forma societatilor pe actiuni in modul si cu respectarea conditiilor Regulamentului. Principalul avantaj al unei SE este acela ca sediul social al unei astfel de societati poate fi transferat din statul membru in care a fost inmatriculata in alt stat membru. Un astfel de transfer nu consta intr-o „desfiintare” a societatii sau in crearea unei noi persoane juridice asa cum este nevoie in cazul unei societati nationale care doreste sa faca o astfel de operatiune.

Noua OUG 52 modifica Legea societatilor comerciale, in sensul includerii unor dispozitii cu privire la societatile europene si la aplicabilitatea acestora in Romania. Datorita importantei acestui subiect, el este tratat separat, intr-un titlu distinct in cadrul Legii societatilor comerciale – Titlul VII.

In timp ce SE cu sedii sociale in Romania sunt subiecte ale Regulamentului Consiliului 2157/2001, OUG 52 contine dispozitii privind mijloacele prin care o SE poate functiona in cadru legal din Romania. SE inmatriculate in Romania isi pot transfera sediile sociale in oricare stat membru prin intermediul unui proiect de transfer care trebuie depus si aprobat de Registrul Comertului. Proiectul de transfer este de asemenea publicat in Monitorul Oficial pentru ca toate persoanele interesate sa poata avea acces la el. In acest mod, creditorii unei astfel de SE pot formula opozitie la transferul sediului social si, in acest caz, transferul va fi suspendat pana cand instanta va da o hotarare definitiva si irevocabila in cauza privitoare la acest aspect. Transferul nu va fi totusi suspendat daca societatea debitoare probeaza in fata instantei ca datoria nu exista, ofera creditorilor garantii de plata sau incheie un angajament cu privire la plata datoriei. De asemenea, dreptul de retragere din societate este oferit actionarilor care nu au votat in favoarea transferului in termen de 30 de zile de la data la care Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit. Acestia au dreptul de a cere societatii sa le cumpere actiunile la valoarea lor nominala.

[ Up to Contents ]

Modificari de ordin general aduse Legii societatilor comerciale
O alta modificare semnificativa facuta prin intermediul OUG 52 este mult asteptata clarificare cu privire la forma pe care trebuie sa o imbrace imputernicirea pentru incheierea unui contract pentru a carei incheiere este necesara forma autentica. Pana la momentul de fata au existat doua opinii, respectiv doua directii, cu privire la forma in care trebuie data o imputernicire de catre societate in vederea incheierii unui contract in forma autentica. In conformitate cu prima directie, dispozitiile Legii societatilor comerciale in legatura cu mandatul administratorilor coroborate cu dispozitiile referitoare la incheierea actelor in forma autentica au fost interpretate in sensul ca nu este nevoie ca decizia adoptata de adunarea generala a actionarilor/asociatilor societatii prin care se aproba incheierea unui contract pentru care este necesara forma autentica sa imbrace de asemenea forma autentica. O asemenea decizie trebuia autentificata doar daca exista o prevedere in acest sens in actul constitutiv al societatii. Insa multe institutii publice, notari, avocati au interpretat dispozitiile legale de mai sus in sensul ca pentru incheierea unui contract in forma autentica si aprobarile corporatiste cu privire la respectivul contract trebuiau date tot in forma autentica. O asemenea interpretare, a unor minti prea ancorate in contextul birocratic din Romania, a condus la pierderi excesive de resurse, precum timp si bani. Noua OUG 52 pune capat acestei confuzii, statuand ca aprobarile corporatiste prin care administratorii societatii sunt imputerniciti sa incheie acte in forma autentica nu au nevoie sa fie date de asemenea in forma autentica, insa cu conditia ca ele sa fie in conformitate cu legea si cu prevederile actului constitutiv al respectivei societati. Aceasta imbunatatire a prevederilor legale va face sa nu se mai piarda resurse importante cu autentificarea si apostilarea unor documente, fara ca acestea sa fie necesare conform legii.

OUG 52 aduce si alte mici modificari cu caracter general cu privire la distributia profiturilor in caz de pierderi, mandatul consiliului de administratie cu privire la politicile contabile, dizolvarea societatii, planuri de fuziune si divizare a societatilor comerciale sau nulitatea unor astfel de operatiuni.

[ Up to Contents ]

Concluzii
Prin OUG 52 mentionata mai sus Romania si-a mai indeplinit inca una dintre obligatiile asumate in calitate de stat membru al Uniunii Europene. Prin adoptarea unor aspecte importante din legislatia UE, Guvernul a permis crearea cadrului legal care sa permita existenta si functionarea in Romania a conceptelor de fuziune transfrontaliera si Societate europeana. Societatile comerciale romanesti nu mai sunt restrictionate de limitele teritoriului national si au astfel sansa sa intre in competitie cu societati multinationale care s-au extins cu mult timp in urma in afara granitelor statelor originare. Romania, prin aceste noutati legislative, face inca un pas semnificativ pentru a deveni un stat membru deplin fucntional in cadrul pietei interne a Uniunii Europene si totodata pentru a deveni o tara complet europeana.

[ Up to Contents ]

Editors Note: It is our policy not to mention our clients by name in The Romanian Digest™ or discuss their business unless it is a matter of public record and our clients approve. The information herein is correct to the best of our knowledge and belief at press time. Specific advice should be sought from us, however, before investment or other decisions are made.

Copyright 2008 Rubin Meyer Doru & Trandafir, societate civila de avocati. All rights reserved. No part of The Romanian Digest™ may be reproduced, reused or redistributed in any form without prior written permission from the publisher.

 
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR
societate civila de avocati
Str. Putul cu Plopi, Nr.7, Sector 1
Bucharest, Romania
Tel: (40) (21) 311 14 60
Fax: (40) (21) 311 14 65
E-Mail: office@hr.ro
VISIT OUR WEB SITE:
http://www.hr.ro
The Romanian Digest Archive
 

 

AFFILIATED WITH:

Herzfeld & Rubin, P.C.
125 Broad Street
New York, NY, 10004
Tel: (212) 471-8500
Fax: (212) 344-3333
http://www.herzfeld-rubin.com

Long Island Office
Herzfeld & Rubin, P.C.
1225 Franklin Avenue, Suite 315
Garden City, New York 11530
Tel: (212) 471-3231

Herzfeld & Rubin LLP
1925 Century Park East
Los Angeles, California 90067
Tel: (310) 553-0451
Fax: (310) 553-0648

 
Chase Kurshan Herzfeld & Rubin
354 Eisenhower Parkway, Suite1100
Livingston, New Jersey 07039-1022
Tel: (973) 535-8840
Fax: (973) 535-8841

Israeli Affiliated Law Firm
Balter Guth Aloni & Co.
96 Yigal Alon Street,
Tel Aviv, 67891, Israel
Tel: +972-3-511-1111
Fax: +972-3-624-6000

 

New York — California — New Jersey — Romania
If you no longer wish to receive emails from us, please send an e-mail with UNSUBSCRIBE in the subject line to Romanian.Digest@hr.ro.