Vol. XII No.4
April 2007

HERZFELD & RUBIN, P.C. LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION
IN ASSOCIATION WITH
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR

LEGEA SOCIETATILOR COMERCIALE DIN ROMANIA - MODIFICATA

INSIDE:
Legea Societatilor Comerciale din Romania - Modificata...
Introducere
Reglementari noi, semnificative, au intrat in vigoare la 1 decembrie 2006 avand efecte asupra tuturor societatilor romanesti, implicand modificarea actelor lor constitutive si a altor documente de inregistrare si autorizare. Legea Societatilor Comerciale din Romania (Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale, astfel cum a fost republicata, si Legea nr. 26/1990 cu privire la Registrul Comertului, astfel cum a fost republicata) a fost modificata prin Legea nr. 441/2006, care schimba modalitatea in care societatiile sunt inregistrate, structurate si functioneaza in Romania. Aceasta are in special un impact semnificativ asupra societatilor pe actiuni. Acest articol reprezinta o prezentare a acestor modificari, si nu trebuie considerat ca o prezentare a legii in sine. Mai mult, deoarece noua lege aduce modificari importante societatilor pe actiuni, acest articol se va concentra asupra acestora, in acelasi timp aratand care modificari se aplica si altor forme de societati.  
Incorporarea si cerintele cu privire la actionariat
Fondatorii societatii – persoanele care semneaza Actul Constitutiv si acelea care au un rol important la inregistrare – trebuie sa nu fi fost condamnati de anumite infractiuni la care s-au adaugat acum infractiunile din Legea Insolventei. Cu privire la infiintarea societatilor pe actiuni a existat o modificare cu privire la capitalul social care trebuie varsat odata cu incorporarea. In vechea versiune a legii, numai 30% din capitalul social trebuia sa fie varsat la momentul incorporarii, restul putand fi platit intr-un termen de 12 luni de la data incorporarii. Acum, capitalul care a fost subscris, dar nu inca varsat se imparte in bani si bunuri, si este tratat in mod diferit. Cu privire la bani, perevederile legii au ramas neschimbate, dar pentru bunuri, a fost prevazuta o perioada de doi ani pentru ca acestea sa fie varsate. Pentru toate celelalte tipuri de societati, intregul capital social trebuie sa fie subscris si varsat la momentul incorporarii.

Moneda folosita pentru determinarea capitalului social minim pentru societatile pe actiuni a fost modificata din euro in lei. Astfel, in loc capitalul social de 25.000 de euro acesta este acum in suma de 90.000 RON (RON este noul leu romanesc). Capitalul social este acum exprimat in euro numai in subsidiar. Datorita modificarilor recente in cursul de schimb, capitalul social minim a crescut, desi in decembrie 2006, la data cand modificarea a intrat in vigoare, sumele erau egale. Capitalul social nu poate niciodata scadea sub aceasta valoare minima initiala. Daca acest lucru se intampla societatea ar putea fi dizolvata. Valoarea capitalului social pentru societatile cu raspundere limitata nu a fost modificata, dar sumele sunt acum exprimate in RON.

O alta modificare importanta este scaderea numarului minim de actionari pentru societatile pe actiuni de la cinci la doi. De asemenea, daca societatea are numai un actionar pentru mai mult de noua luni aceasta ar putea fi dizolvata. Capitalul social care este subscris in bunuri acum include numai bunuri evaluabile in bani. Contributiei in creante la capitalul social i se aplica acum acelasi regim juridic ca si celorlalte perticipari la capitalul social. Acestea sunt permise numai in cadrul societatilor pe actiuni care nu au fost create prin subscriptie publica. Legea include acum in mod expres serviciile ca facand parte din categoria participatiilor la capitalul social care nu sunt permise. Conditiile in care mai mult de o societate poate functiona la acelasi sediu sunt: ca spatiul sa permita functionarea mai multor societati, cel putin o persoana sa fie actionar in toate societatile si cel putin unul dintre actionari sa fie proprietarul locatiei. Modificarea prevede faptul ca numai una dintre conditii trebuie sa fie indeplinita acum, iar nu toate in mod cumulativ.

Fondatorii, primii administratori, sau, dupa caz, primii membri ai consiliului de administratie, sunt raspunzatori in solidar pentru neinregistrarea societatii intr-un termen de 15 zile de la data semnarii Actului Constitutiv.

Societatea poate achizitiona intr-un termen de doi ani de la data inregistrarii sau de la data la care primeste autorizarea pentru desfasurarea activitatii, bunuri de la un fondator, pentru un echivalent de cel putin o zecime din valoarea capitalului social subscris, cu conditia aprobarii prealabile a adunarii generale a actionarilor. O astfel de achizite trebuie notificata Registrului Comertului si trebuie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un alt ziar important. Achizitiile care fac parte din activitatile zilnice ale societatii, acelea realizate dintr-un ordin al unei autoritati publice, ca rezultat al unei hotarari judecatoresti, sau rezultand din operatiuni pe piata de capital, nu sunt incluse in aceasta cerinta.

[ Up to Contents ]

Dividente
Daca urmeaza a se plati dividente, acestea trebuie platite la intervalele stabilite de adunarea generala a actionarilor, sau dupa caz, stabilite prin legislatia speciala, dar nu mai tarziu de sase luni de la momentul aprobarii situatiilor financiare pentru anul precedent. Daca societatea nu plateste dividentele la timp, aceasta este responsabila pentru acoperirea prejudiciilor pentru perioada de intarziere in cuantumul dobanzii legale, daca nu a fost stabilita o dobanda mai mare.

[ Up to Contents ]

Activitatile curente ale societatii
Managerii, administratorii, directorii, auditorii financiari si cenzorii unei societati care sunt debitori, sau care au fost condamnati pentru infractiuni in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale si Legea Insolventei, nu pot detine sau obtine o astfel de functie pentru o perioada de cinci ani dupa ce hotararea de condamnare a instantei a ramas definitiva si irevocabila. Modificarea legii societatilor comerciale prevede faptul ca administratorii, cenzorii, auditorii si toate celelate persoane care au responsabilitati cu privire la activitatile curente ale societatii sunt raspunzatori pentru faptele proprii in ceea ce priveste societatea. Pentru acest scop, actionarii minoritari care reprezinta in mod individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii pot face plangeri pe seama societatii, impotriva oricareia dintre persoanele de mai sus. Ei au acest drept numai daca societatea insasi nu intreprinde nici o actiune. Modificarea, adauga astfel persoanelor care sunt responsabile, cenzorii, auditorii si alte persoane implicate in conducerea societatii si adauga un prag minim de participare la capitalul social.

[ Up to Contents ]

Societatile pe actiuni
Modificarea introduce posibilitatea pentru detinatorii de actiuni preferentiale de a achizitiona dreptul de vot daca exista intarzieri in plata dividentelor. Societatea nu isi poate subscrie propriile actiuni. O societate isi poate achizitiona propriile actiuni in mod direct, sau printr-o persoana actionand pe seama sa, daca sunt indeplinite anumite conditii: Adunarea Generala Extraordinara trebuie sa autorizeze achizitia si termenii acesteia, valoarea totala a actiunilor achizitionate de societate nu trebuie sa depaseasca 10% din capitalul social subscris, actiunile trebuie sa fie achitate in totalitate, iar plata acestor actiuni trebuie sa fie realizata din profitul care ar putea fi distribuit si din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale. Actiunile astfel detinute de societate nu poarta dreptul la dividende. De asemenea, dreptul de vot inerent acestor actiuni este suspendat pe perioada in care acestea sunt detinute de societate. Daca aceste actiuni sunt achizitionate pentru a fi distribuite angajatilor societatii, tranzactia trebuie finalizata intr-un termen de 12 luni de la data achizitiei. Daca actiunile sunt achizitionate de catre o societate in care prezenta societate detine majoritatea partilor sociale, aceasta operatiune este asimilata cu achizitia acelor actiuni de catre societate.

[ Up to Contents ]

Adunarile actionarilor
Au fost introduse noi cerinte pentru cvorum si vot pentru Adunarea Generala Ordinara, adica in locul cerintei prezentei actionarilor care reprezinta cel putin o jumatate din capitalul social, modificarea prevede prezenta actionarilor care reprezinta cel putin un sfert din drepturile de vot. Hotararile sunt luate cu o majoritate simpla, insemnand majoritatea voturilor exprimate. Modificarea aduce si schimbari cu privire la Adunarea Generala Extraordinara. Cvorumul pentru prima convocare nu mai este de trei sferturi din capitalul social, dar este acum de un sfert din drepturile de vot. Pentru a doua convocare, cvorumul nu mai este de jumatate din capitalul social, ci de o cincime din drepturile de vot.

Mai mult, majoritatea pentru adunarea generala nu mai este masurata cu privire la capitalul social, ci cu privire la drepturile de vot, care pot fi mai putine decat capitalul social. Drepturile de vot sunt mai putine decat capitalul social daca societatea a emis actiuni prioritare fara drept de vot. Astfel, ceea ce capata importanta nu este prezenta actionarilor, dar prezenta celor care voteaza efectiv. In unele situatii speciale, hotararile nu pot fi luate decat cu o majoritate de doua treimi din drepturile de vot. Aceste situatii sunt: modificarea obiectului principal de activitate a societatii, scaderea sau cresterea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziuni si achizitii, diviziuni si dizolvari. Orice hotarari de acest fel care nu respecta pragurile minime pot fi atacate de orice parte care justifica un interes cerand declararea nulitatii.

Prevederile cu privire la ordinea de zi a adunarilor generale au fost de asemenea modificate. Orice schimbare in ordinea de zi poate fi propusa de catre actionari care, impreuna sau separat, reprezinta cel putin 5% din capitalul social. Odata ce este indeplinita limita de participare, consiliul de administratie este obligat sa includa noile schimbari in ordinea de zi. In acest mod, legea diminueaza situatiile in care un administrator care a convocat adunarea ar putea actiona in ciuda vointei actionarilor refuzand sa modifice ordinea de zi dupa cerintele acestora. Mai mult, administratorul are obligatia de a publica ordinea de zi modificata cu cel putin cinci zile inaintea datei la care trebuie sa se tina adunarea. Adunarea poate fi convocata de catre administratori oricand acestia o considera necesar, sau cand un anumit numar de actionari o cer in mod expres. Astfel cum a fost modificata, legea societatilor comerciale prevede ca acesti actionari trebuie sa detina cel putin 5% din capitalul social al societatii, si nu 10% ca in vechea versiune. Aceasta modificare creste atributiile actionarilor minoritari in societatile care au multi actionari si un capital social foarte dispersat, deoarece in acest moment ei pot convoca adunarea generala mai usor.

[ Up to Contents ]

Intelegeri cu privire la vot
O foarte importanta modificare este introducerea posibilitatii incheierii unor intelegeri cu privire la vot. Intelegerile cu privire la vot in conformitate cu instructiunile si propunerile societatii sau ai reprezentantilor sai sunt acum singurele care nu sunt permise. Orice alte intelegeri cu privire la vot pot fi acum in mod legal incheiate si aplicate. Daca astfel de intelegeri sunt incheiate, ele sunt considerate valabile si obligatorii pentru parti. Aceasta prevedere se aplica tuturor categoriilor de societati si nu numai societatilor pe actiuni. Pentru protectia actionarilor minoritari, daca societatea detine un site web, aceasta esta obligata sa publice pe acesta in format electronic toate deciziile adunarii generale a actionarilor.

[ Up to Contents ]

Conducerea societatii
Noua lege modificata schimba in mod semnificativ modul de conducere si de luare a deciziilor. Aceasta introduce doua posibilitati dintre care societatile trebuie sa aleaga unul si sa-l aplice. Modul de conducere se refera la introducerea a doua sisteme administrative: sistemul monist (singurul care se aplica in Romania pana acum) si sistemul dualist. In cadrul sistemului monist, societatea este condusa de unul sau mai multi administratori sau un consiliu de administratie condus de un presedinte. Sistemul dualist este de origine germana si prevede conducerea societatii printr-un directorat (membrii caruia au dreptul sa reprezinte societatea) si un consiliu de supraveghere (cu atributii de control si supraveghere). Modificarea schimba de asemenea sistemul monist (unitar) care a fost aplicat pana acum. In prezent, s-au extins categoriile de administratori. Acum exista administratori executivi si non-executivi care formeaza consiliul de administratie. Exista, de asemenea, administratori independenti. Legea prevede atributiile speciale ale fiecarei categorii si relatiile si legaturile existente intre ele. Consiliul de administratie lucreaza prin delegare. Astfel, acesta poate sa delege toate sau unele din atributiile sale cu privire la managementul societatii catre unul sau mai multi directori executivi sau unui comitet de directie. Aceste prevederi aduc flexibilitate modului de conducere a societatii, deoarece in prezent se poate alege modul de desfasurare al activitatii curente si modul de organizare. Daca intradevar se decide aplicarea delegarii, administratorii societatii vor avea numai prerogativa supervizarii administratorilor executivi, si vor avea numai competente non-executive. Administratorii executivi sunt si aceia care pot reprezenta in mod legal societatea, excluzand aceasta reprezentare din atributiile consiliului de administratie. Administratorii si administratorii executivi ai unei societati nu mai pot incheia contracte de munca deoarece acestia nu mai pot fi angajati ai societatii. Acestia pot incheia numai contracte de management cu societatea. Daca administratorii care sunt numiti au fost in prealabil angajati ai societatii, contractul lor individual de munca este suspendat pe timpul mandatului lor de administrare. In conformitate cu noile prevederi ale legii societatilor comerciale, administratorii trebuie sa incheie asigurari de raspundere profesionala.

[ Up to Contents ]

Actiunile societatii
Varianta precedenta a legii prevedea un drept de preemptiune cu privire la noile actiuni emise pentru marirea capitalului social al unei societati, care prevedea faptul ca subscrierile trebuie sa fie mai intai oferite actionarilor deja existenti ai societatii. Modificarea a adus o extindere a acestui drept de preemptiune. Vechea versiune nu era aplicabila unei cresteri a capitalului social prin contributii in natura in timp ce in prezent dreptul de preemptiune se aplica si acestora. Mai mult, modificarea a dat nastere unei proceduri simplificate cu privire la subscrierea actiunilor emise in acest scop, catre terti.

Modificarea introduce, de asemenea, un nou concept cu privire la marirea capitalului social a unei societati. Este vorba de conceptul capital autorizat. Acesta trebuie prevazut in actele constitutive ale societatii. Consiliul director sau directoratul, in functie de sistemul de administrare ales, este autorizat sa mareasca capitalul social subscris intr-o perioada de cinci ani de la data inregistrarii societatii sau a modificarii actului constitutiv pentru a permite marirea capitalului, pana la un anumit prag (“capital autorizat”).

[ Up to Contents ]

Concluzii
In prezent, legea romana a societatilor comerciale este pe cale de a fi din nou modificata printr-o ordonanta, proiectul acesteia fiind deja supus aprobarii Guvernului.

Noua lege prevede faptul ca societatile pe actiuni au la dispozitie 9 luni incepand cu 1 decembrie 2006, momentul intrarii in vigoare a legii de modificare, pentru a-si modifica actele constitutive in scopul respectarii noilor prevederi legale. In consecinta, toate societatile care inca nu sunt aliniate acestor prevederi trebuie sa inceapa formalitatile pentru modificarea actelor lor constitutive pentru a se supune noii structuri si organizari.

[ Up to Contents ]

Editors Note: It is our policy not to mention our clients by name in The Romanian Digest™ or discuss their business unless it is a matter of public record and our clients approve. The information herein is correct to the best of our knowledge and belief at press time. Specific advice should be sought from us, however, before investment or other decisions are made.

Copyright 2007 Rubin Meyer Doru & Trandafir, societate civila de avocati. All rights reserved. No part of The Romanian Digest™ may be reproduced, reused or redistributed in any form without prior written permission from the publisher.

 
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR
societate civila de avocati
Str. Putul cu Plopi, Nr.7, Sector 1
Bucharest, Romania
Tel: (40) (21) 311 14 60
Fax: (40) (21) 311 14 65
E-Mail: office@hr.ro
VISIT OUR WEB SITE:
http://www.hr.ro/
The Romanian Digest Archive
 

 

AFFILIATED WITH:

Herzfeld & Rubin, P.C.
125 Broad Street
New York, NY, 10004
Tel: (212) 471-8500
Fax: (212) 344-3333
http://www.herzfeld-rubin.com/

Herzfeld & Rubin LLP
1925 Century Park East
Los Angeles, California 90067
Tel: (310) 553-0451
Fax: (310) 553-0648

 Chase Kurshan Herzfeld & Rubin
354 Eisenhower Parkway, Suite1100
Livingston, New Jersey 07039-1022
Tel: (973) 535-8840
Fax: (973) 535-8841

Israeli Affiliated Law Firm
Balter Guth Aloni & Co.
96 Yigal Alon Street,
Tel Aviv, 67891, Israel
Tel: +972-3-511-1111
Fax: +972-3-624-6000

 

New York — California — New Jersey — Romania
If you no longer wish to receive emails from us, please send an e-mail with UNSUBSCRIBE in the subject line to mailto:Romanian.Digest@hr.ro?subject=UNSUBSCRIBE.