Vol. XII No.3
March 2007

HERZFELD & RUBIN, P.C. LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION
IN ASSOCIATION WITH
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR

PROTEJAREA PROPRIETATII INTELECTUALE IN ROMANIA

INSIDE:
Protejarea proprietatii intelectuale in Romania...
Introducere

Cadrul legislativ privind protejarea proprietatii intelectuale in Romania este format din articolele 44 si 136 din Constitutia Romaniei, astfel cum a fost modificata, ce reprezinta legea fundamentala privind inviolabilitatea proprietatii private. Prin aderarea Romaniei la UE intreaga legislatie in domeniu a fost armonizata cu standardele Uniunii Europene. Intr-adevar legislatia noua largeste protectia proprietatii intelectuale si include si protectia bazelor de date, drepturile artistilor privind vanzare operelor acestora, unele aspecte ale dreptului de autor in domeniul IT si chiar transmisiile prin satelit si cablu. Astfel, regimul juridic privind protejarea proprietatii intelectuale in Romania este armonizat cu standardele europene si internationale, si avand in vedere ca pirateria si contrafacerea au atins un nivel alarmant, protejarea proprietatii intelectuale prezinta serioase ingrijorari. Punere in aplicare a legislatiei relevante prezinta o adevarata provocare pentru autoritatile romane care trebuie sa combata extinderea contrafacerii proprietatii intelectuale.

[ Up to Contents ]

Inventii, Patente si Modele Utilitare
Pentru ca o inventie sa fie protejata in Romania trebuie mai intai inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci („OSIM”) care va emit patentul in conditiile legii 64/1991.

Un patent poate fi acordat pentru inventarea unui produs, creatie sau procedura in orice domeniu de cunoastere, cu conditia indeplinirii urmatoarelor cerinte: (i) noutatea – inventia nu trebuie sa existe cuprinsa in vreo dezvoltare tehnologica actuala; (ii) presupune o activitate inventiva – nu este un rezultat normal al cunoasterii bazate pe tehnologiile actuale existente; si (iii) este susceptibil pentru aplicatii indutriale; Patentele nu pot fi acordate pentru inventii contrare ordinii publice, morale, ce afecteaza in mod negativ sanatatea si viata oamenilor, animalelor sau plantelor sau care in mod grav dauneaza mediului inconjurator prin exploatari comerciale, pentru orice plante sau specie de animale, proceduri biologice pentru obtinerea plantelor si animalelor, si inventii ce au drept obiect corpul uman sau organele, celulele, genele etc. Mai mult, ideile, descoperirile, teoriile stiintifice, metodele matematice, programele de calculator, solutiile economice si organizationale, schemele, metodele educationale, sistemele de organizare a oraselor, planuri si metode, fenomene fizice, retete culinare si creatii estetice nu sunt considerate inventii si astfel nu pot fi patentate.

Dreptul asupra patentului apartine inventatorului sau succesorilor sai. In cazul in care sunt mai multi inventatori fiecare primeste statutul unui co-inventator iar dreptuilr le apartin tuturor impreuna. Exceptie exista atunci cand dreptul asupra patentului apartine angajatorului inventatorului, in anumite circumstante.

Procedura obtinerii patentului
Procedura ce trebuie urmata la OSIM, mandatarul in baza imputernicirii depusa la OSIM, poate reprezenta solicitantul, cedentul sau proprietarul sau orice alta persoana interesata. Persoanele straine pot depune cereri de obtinere a unui patent doar prin intermediul unui avocat de proprietate intelectuala cu imputernicire. Inventiile create de persoanele romane pe teritoriul tarii nu pot fi patentate in strainatate pana cand o cerere pentru obtinerea patentului nu a fost inregistrata la OSIM. O inventie ce a fost inregistrata la OSIM in vederea obtinerii patentului nu poate fi facuta publica fara consimtamantul solicitantului, pana la publicarea sa. Inregistrarea unei cereri confera un drept prioritar in ceea ce priveste alte posibile inregistrari ale aceleasi inventii sau similare. Perioada de prioritate incepe din momentul inregistrarii cererii sau de la data recunoscuta drept prioritara din o cerere anterioara in legatura cu orice alte cereri privind aceeasi inventie cu o data ulterioara sau data recunoscuta ca ulterioara.
Cererile de patentare sunt publicate imediat dupa expirarea perioadei de 18 luni de la data inregistrarii sau 12 luni in cazul platii unei taxe de urgenta. Publicarea acorda o protectie temporara drepturilor solicitantului asupra patentului. Aceasta protectie devine finala prin acceptul OSIM de a emite patentul. Daca OSIM considera sa nu acorde patentul, aceasta protectie este considerata ca nu a existat niciodata.

OSIM examineaza cererea si poate acorda su nu patentul in 18 luni de la data inregistrarii ei. Un extras a deciziei OSIM va fi publicat in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala („BOPI”) in termen de 60 zile si intra in vigoare la acea data. OSIM poare revoca decizia de acordare din oficiu pentru nerespectarea conditiilor prevazute de lege sau pentru orice erori materiale pana cand decizia sa este facuta public. Solicitantul isi poate retrage cererea in scris. Data publicari in BOPI este considerate data acordarii patentului. Proprietarul are un drept exclusiv de exploatare in timpul perioadei de protectie a inventiei (20 ani). Proprietarul are de asemenea dreptul de a renunta la dreptul conferit de patent. Daca patentul face obiectul unui contract de licenta renuntarea este posibila doar cu acceptul licentiatului. Tertele persoane pot astfel in mod liber sa exploateze inventia sau parti din inventie. Renuntarea este inregistrata la OSIM si intra in vigoare la data publicarii in BOPI. Orice parte interesata poate ataca decizia OSIM direct la OSIM in 3 luni de la comunicarea deciziei. Actiunile ce au obiect erorile materiale sau omisiuni nu sunt taxate. Orice persoana interesata poate cere OSIM, in scris si avand motive temeinice, revocarea patentului in termen de 6 luni de la data publicarii. Cererea de revocare se rezolva in termen de 6 luni de la data inregistrarii ei.

[ Up to Contents ]

Marcile
Marcile sunt simboluri capabile de reprezentare grafica destinate a asigura delinitarea produselor sau serviciilor ale unei persoane de cele ale altei persoane. O marca este un element esential a oricarei strategii, relatii publice si marketing a multor afareci. Ajuta la identificarea bunurilor unei companii de cele ale competitorilor.

Insemnele grafice sunt destinate sa identifice bunurile originare dintr-o tara, regiune sau localitate de o anumita calitate, reputatie sau orice alte caracteristici esentiale pot fi atribuite acelei zone geografice.

Drepturile nascute dintr-o marca sau o indicatie geografica sunt obtinute si protejate prin inregistrarea la OSIM conform Legii nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice. In mod semnificativ, marcile foarte cunoscute chiar daca nu sunt inregistrate in Romania sunt recunoscute si protejate pe teritpriul tarii. Marcile pot fi inregistrate daca indeplinesc urmatoarele conditii: (i) sa fie susceptibil de reprezentare – simbolul ales a deveni marca trebuie sa fie susceptibil de reprezentare grafica prin linii, culori, desene pe un suport tangibil; (ii) distinct – marca trebuie sa poata identifica un produs sau un serviciu in asa masura a permite consumatorilor sa o recunoasca ca atare; (iii) libera – marca nu trebuie sa afecteze vreun drept de proprietate intelectuala anterior; si (iv) legale – marca nu trebuie sa cuprinda elemente contrare ordinii publice si morale, sa poarte indicatii false sau inselatoare, insemne defaimatoare la adresa simbolurilor reprezentative ale tarii, organizatiilor internationale sau lucrurilor recunoscute ca simboluri universale.

Marcile pot fi individuale, cand sunt folosite de o singura companie sau colective sau marci de certificare. O marca de certificare este marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici. Drepturile proprietarului marcii sunt confirmate de certificatul de inregistrare a marcii ce este emis de OSIM. Inregistrarea marcii confera proprietarului dreptul exclusiv de a folosi marca pentru produsele si/sau serviciile ce au fost inregistrate pe o perioada de 10 ani de la data inregistrarii precum si dreptul de a impiedica terte persoane a utiliza acea marca sau o imitatie frauduloasa a acesteia.
If the trademark owner requests, the registration can be renewed after the period of protection expires for another period of 10 years. The rights deriving from a registered or renewed individual trademark may be transferred in whole or in part, in exchange for a fee or free of charge. Collective trademarks may not be transferred.

[ Up to Contents ]

Indicatiile Geografice
 Indicatiile geografice sunt protejate in Romania prin inregistrarea lor la OSIM. Ele pot fi folosite doar de persoanele care produc sau comercializeaza produsele pentru care aceste indicatii au fost inregistrate. Orice asociere a producatorilor dintr-o anumita zona geografica a anumitor produse mentionate in cerere trebuie inregistrata pentru obtinerea indicatiei geografice. OSIM inregistreaza indicatiile geografice si acordă solicitantului dreptul de utilizare a acestora dupa ce Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau, dupa caz, autoritatea competenta din tara de origine a solicitantului certifica: indicaţia geografica a produsului, care urmeaza a fi inregistrata; produsele care pot fi comercializate sub aceasta indicatie; aria geografica de productie; si caracteristicile si conditiile de obtinere pe care trebuie sa le indeplineasca produsele pentru a putea fi comercializate sub aceasta indicatie. Daca solicitantul indeplineste conditiile prevazute de lege OSIM decide inregistrarea indicatiei geografice în Registrul National al Indicatiilor Geografice si acordarea dreptului de utilizare a acesteia solicitantului.

[ Up to Contents ]

Modelele si desene industriale
Desenele industriale sunt acele desene pentru care au fost acordate de catre OSIM certificat de inregistrare in concordanta cu prevederile Legii nr. 129/1992 privind modelele industriale. Certificatul confera proprietarului un drept exclusiv de exploatare in Romania. Modelele sunt de asemenea supuse inregistrarii la OSIM pentru a fi recunoscute si protejate pe teritoriul tarii. Desenele sau modelele industriale, in ceea ce priveste partea exterioara a produsului, pot fi inregistrate daca indeplinesc urmatoarele conditii; (i) noutatea – desenul sau modelul industrial nu trebuie sa fi fost facut public inaintea datei inregistrarii; (ii) individualitate – impactul vizual al desenului sau modelului industrial asupra utilizatorului normal trebuie sa fie diferit de impactul produs asupra aceluias utilizator de orice alt desen sau model industrial care exista deja pe piata inainte de momentul inregistrarii.

Un desen sau model industrial este protejat pe o perioada de 10 ani de la data inregistrarii cererii la OSIM si se poate reinnoi pentru 3 perioade succesive de 5 ani fiecare. In perioada de veliditate, certificatul confera posesorului sau un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial, precum si dreptul de a impiedica terte persoane sa-l foloseasca fara acordul sau in activitati ca: reproducere, fabricare, comercializare a unui produs ce cuprinde modelul sau desenul industrial sau cand se foloseste modelul sau desenul industrial.

[ Up to Contents ]

Topografiile produselor semiconductoare
Topografiile unui circuit integrat (in continuare denumit "topograpfia") reprezinta o configuratie tridimensionala – in orice forma exprimata – a unor elemente a unui circuit integrat, din care cel putin una este activa, si in care unele sau toate interconexiunile unui circuit integrat sau un astfel de configuratie tridimensionala realizata pentru fabricarea circuitului integrat. Drepturile asupra topografiilor produselor semiconductoare se pot inregistra la OSIM pentru a fi recunoscute si protejate in Romania conform Legii 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare. Topografiile produselor semiconductoare pot fi protejate daca sunt originale. O topografie este originala cand constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor ei si care, la data când a fost creata, nu era uzuala pentru creatorii de topografii si pentru fabricantii de produse semiconductoare. Dreptul asupra circuitelor protejate nu se va aplica asupra conceptelor, procedurilor sau instrumentelor, nici asupra informatiilor continute de topografii.

[ Up to Contents ]

Copyright – dreptul de autor
Dreptul de autor este reglementat in Romania de Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturi conexe. Dreptul de autor este acordat lucrarilor originale de o creatie intelectuala in literatura, arta sau stiinta. Astfel, conditia principala a protejarii lor este originalitatea. Lucrarea trebuie sa ia o forma concreta de exprimare si sa fie susceptibila a fi facuta public. Lucrarea protejata poate fi si neterminata si nepublicata inca, deoarece dreptul se naste din momentul crearii acesteia. Mai mult dreptul de autor este independent de orice forma de inregistrare privind acea anumita creatie.

Dreptul de autor se aplica lucrarilor: (i) a caror autori sunt cetateni romani sau au rezidenta in Romania, chiar daca lucrarile nu au fost publicate inca; sau (ii) reprezinta lucrari arhitecturale situate pe teritoriul Romaniei. Strainii detinatori de drept de autor beneficiaza de protectia acordata de conventiile internationale sau tratate la care Romania este parte semnatara. In absemnta unor astfel de reglementari, strainii vor beneficia de acelasi tratament ca cetatenii romani, conform proncipiului reciprocitatii. Lucrarile protejate pot fi originale sau derivate si individuale, asociate sau colective.


Posesorul si subiectul principal este autorul lucrarii, cel care a creat-o in mod direct. Aceasta persoane poate fi numai una fizica. Subiectul secundar este persoana ce a fost inzestrata cu anumite prerogative ale dreptului de autor. Aceasta poate fi atat o persoana fizica cat si una juridica. Drepturile de autor patrimoniale sunt, in principiu, protajate pe timpul vietii autorului plus o perioada de inca 70 de ani de la data mortii acestuia. In anumite cazuri perioada de protectie este mai scurta: lucrarile colective sunt protejate 70 de ami de la data cand au devenit publice sau de la data creari lor. Dupa ce perioada de protectie inceteaza lucrarile devin proprietate publica. Drepturile ne-patrimoniale sau personale, ca de exemplu dreptul de a cere recunoasterea autorului operei sau integritatea acesteia, si de a opune orice amendament ce ar putea dauna reputatiei autorului sunt transmisibile prin succesiune pe o perioada nelimitata de timp. Dreptul de autor este un drept personal al autorului ce are o parte patrimoniala si una nepatrimoniala. Partea nepatrimoniala contine: dreptul de a publica lucrarea, dreptul de a fi recunoscut autorul lucrarii, dreptul asupra numelui, dreptul asupra integritatii lucrarii si dreptul de a retrage lucrarea de a fi publica. Sunt mai multe drepturi patrimoniale, dintre care cele mai cunoscute sunt: dreptul de folosinta si exploatare, dreptul de a fi de acord cu folosinta si exploatarea de catre o alta persoana si dreptul de a primi un procent din fiecare vanzare.

Drepturi de autor conexe
Exista cateva drepturi ce conexe cu dreptul de autor. Acestea protejeaza interpretarile si figuratiile actorilor, inregistrarea sunetelor si a fonogramelor de catre producatorii de inregistrari si emisiile acestora la radio si televiziune.

[ Up to Contents ]

Concluzii
Simplu spus, legislatia Romaniei in vederea protejarii proprietatii intelectuale este similara cu cea din statele membre ale Uniunii Europene. Problema in Romania nu este scopul sau natura legii de protejare a proprietatii intelectuale ci aplicarea acesteia corespunzatoare

[ Up to Contents ]

Editors Note: It is our policy not to mention our clients by name in The Romanian Digest™ or discuss their business unless it is a matter of public record and our clients approve. The information herein is correct to the best of our knowledge and belief at press time. Specific advice should be sought from us, however, before investment or other decisions are made.

Copyright 2007 Rubin Meyer Doru & Trandafir, societate civila de avocati. All rights reserved. No part of The Romanian Digest™ may be reproduced, reused or redistributed in any form without prior written permission from the publisher.

 
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR
societate civila de avocati
Str. Putul cu Plopi, Nr.7, Sector 1
Bucharest, Romania
Tel: (40) (21) 311 14 60
Fax: (40) (21) 311 14 65
E-Mail: office@hr.ro
VISIT OUR WEB SITE:
http://www.hr.ro
The Romanian Digest Archive
 

 

AFFILIATED WITH:

Herzfeld & Rubin, P.C.
125 Broad Street
New York, NY, 10004
Tel: (212) 471-8500
Fax: (212) 344-3333
http://www.herzfeld-rubin.com

Herzfeld & Rubin LLP
1925 Century Park East
Los Angeles, California 90067
Tel: (310) 553-0451
Fax: (310) 553-0648

 Chase, et al.,Herzfeld & Rubin, LLC
5N Regent Street
Livingston, New Jersey 07039
Tel: (973) 535-8840
Fax: (973) 535-8841

Israeli Affiliated Law Firm
Balter Guth Aloni & Co.
96 Yigal Alon Street,
Tel Aviv, 67891, Israel
Tel: +972-3-511-1111
Fax: +972-3-624-6000

 

New York — California — New Jersey — Romania
If you no longer wish to receive emails from us, please send an e-mail with UNSUBSCRIBE in the subject line to Romanian.Digest@hr.ro.