Vol. XI No.9
Octombrie 2006

HERZFELD & RUBIN, P.C. LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION
IN ASSOCIATION WITH
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR

Leasingul de echipamente in Romania

INSIDE:
Leasingul de echipamente in Romania...
Introducere

Leasingul de echipamente reprezinta un mijloc de achizitie de echipamente de catre societati in dezvoltarea afacerilor. O alta modalitate de achizitie este finantarea de echipamente. A finanta un echipament inseamna a lua un credit pentru a-l cumpara. Finantatorul aplica o dobanda drept garantie a echipamentului, ceea ce inseamna ca bunul este accesoriu imprumutului. Leasingul presupune inchirierea bunului si nu cumpararea acestuia. Companiile si persoanele fizice romane in general inchiriaza bunuri in loc sa le cumpere. Un leasing este adeseori mai bun decat o achizitie deoarece permite proprietarului sa evite indisponibilizarea unei sume mari de capital. Leasingurile sunt folosite indeosebi in cazul in care bunul are o viata relativ scurta sau in cazul in care tehnologia se schimba rapid asa cum este cazul echipamentelor IT.

In Romania, operatiunile de leasing de echipamente sunt reglementate de Ordonanta de Guvern nr. 51/1997, republicata, modificata si completata de Legea 571/2003 cu privire la Codul Fiscal, modificata si completata, precum si de Ordonanta de Guvern nr. 28/06 referitoare la societatile de leasing. Potrivit Legii 287/2006 de curand adoptata, lege ce modifica Ordonanta de Guvern nr. 51/1997, legislatia romaneasca de leasing a fost restructurata pentru a asigura armonia pietei de leasing din Romania cu piata bancara si pentru a aduce legea romaneasca la nivelul acquis-ul Uniunii Europene. Toate modificarile includ leasing-ul financiar in categoria activitatilor de credit guvernate de Ordananta de Guvern nr. 28/2006. Ordonanta reprezinta prima recunoastere legala a leasingului drept serviciu de credit financiar, printre alte servicii asemanatoare, cum ar fi creditul de consum, creditul ipotecar, de factoring si altele. Ordonanta defineste aceste companii drept societati nebancare si numeste Banca Nationala a Romaniei drept autoritatea ce se ocupa de supravegherea si monitorizarea activitatilor de leasing. Legislatia reprezinta o schimbare majora in afacerile de leasing din Romania.

[ Up to Contents ]

Reglementari speciale cu privire la societatile de leasing
In Romania, doar persoanele juridice romane au dreptul de a desfasura activitati de leasing. Hotararea de Guvern nr. 28/2006, prevede ca institutiile financiare nebancare precum societatile de leasing trebuie organizate ca societati pe actiuni, organizate in concordanta cu prevederile Legii nr. 31/1990. Capitalul social minim al unei societati de leasing este determinat de catre Banca Nationala a Romaniei dar nu poate fi mai putin de echivalentul in RON al sumei de 200,000 euro (art. 19 din ordonanta de guvern nr. 51/1997).

Pentru a asigura o supraveghere eficienta a activitatilor de leasing au fost introduse cateva cerinte de catre Legea nr. 287/2006 ca de exemplu: obligatia companiilor de leasing sa fie auditate de auditori, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania; obligatia unor astfel de societati de a emite rapoarte periodice Bancii Nationale a Romaniei precum si dreptul de a revizui informatiile de risc bancar (definite prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei cu nr. 4/2004 ca fiind informatii raportate de institutiile de credit cu privire la riscurile pe care acestea le suporta de la debitori). In schimb, societatile de leasing ce opereaza in Romania trebuie sa raporteze Centrului de Risc Bancar al Bancii Nationale din Romania toate informatiile relevante aferente riscurilor bancare ce rezulta din operatiile de leasing efectuate de catre acestea.

Pentru protectia utilizatorului legea prevede ca daca o societate de leasing se afla in reorganizare sau faliment, toate drepturile utilizatorului ce rezulta din contractul de leasing sunt opozabile judecatorului-sindic precum si creditorilor societatii de leasing, astfel ei trebuie sa respecte contractul de leasing.

[ Up to Contents ]

Reglementari speciale ce guverneaza contractele de leasing
Leasingul de echipamente implica o structura tripartita: finantatorul bunului adica societatea de leasing, utilizatorul bunului si bineinteles, vanzatorul bunului. Aceasta reprezinta o alternativa la metoda clasica de vanzare-cumparare a bunurilor cu plata in rate. Astfel, finantatorul transfera utilizatorului pentru o perioada limitata de timp dreptul de folosinta asupra bunului ce reprezinta proprietatea finantatorului, in schimbul unor sume regulate, numite rate de leasing. Legea 287/2006 ofera utilizatorului posibilitatea de a incheia un contract de sub-leasing cu o alta persoana, in calitate de utilizator final. Un astfel de contract se va incheia doar cu acordului prealabil scris al finantatorului si indeplinirea de catre utilizator a conditiilor impuse societatilor de leasing. Contractul de leasing nu se poate incheia pe un termen mai mic de un an.

Conform contractului, utilizatorul se obliga ca la sfarsitul perioadei de leasing sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului pentru urmatoarele: cumpararea bunului, prelungirea contractului de leasing sau incetarea raporturilor contractuale. In cazul in care utilizatorul va opta pentru cumpararea unui bun la finalul termenului de leasing, transferul dreptului de proprietate va avea loc in schimbul unei plati in cash cunoscuta drept „valoare reziduala”.

O forma speciala de leasing este leaseback-ul sau metoda de vanzare temporara. Aceasta metoda de leasing implica un imprumut al unui echipament industrial detinut de o societate comerciala catre o societate de leasing care va incheia un contract de leasing pentru acel bun cu un tert, cu obligatia de a rascumpara ulterior acel echipament.
Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum si bunuri mobile de folosinta indelungata, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, a manuscrisurilor, a brevetelor si a drepturilor de autor. In cazul in care dreptul de proprietate asupra bunului nu este in cele din urma transferat, perioada de folosire a bunului intr-un sistem de leasing trebuie sa acopere cel putin 75% din durata sa normala de utilizare.

Atat Ordonanta de Guvern nr. 51/1997, astfel cum a fost modificata de Legea 287/2006, precum si Codul Fiscal reglementeaza doua categorii de operatiuni de leasing: leasingul financiar si leasingul operational. Leasing financiar este operatiunea de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
  • Riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate sunt transferate utilizatorului din momentul incheierii contractul de leasing;
  • Partile prevad expres ca la expirarea contractului de leasing dreptul de proprietate asupra bunului este transferat utilizatorului; sau
  • Perioada de leasing depaseste 75% din durata normala de utilizare a bunului.

Prin comparatie, leasing operational este definit drept orice contract de leasing care nu indeplineste nici una din conditiile prevazute mai sus.

Totusi, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile mentionate mai jos ale Codului Fiscal Roman cu privire la leasingul financiar vor fi modificate dupa cum urmeaza:

  • utilizatorul va avea optiunea de a cumpara bunul la data expirarii contractului de leasing, la o valoare reziduala ce nu trebuie sa depaseasca diferenta dintre perioada maxima de utilizare si durata contractului de leasing relationata la durata normala maxima de utilizare;
  • valoarea totala a ratelor de leasing, exceptand cheltuielile aditionale, este mai mare sau egala cu valoarea bunului la momentul executarii leasingului; sau
  • durata leasingului depaseste 80% din durata normala de utilizare a bunului (nu depaseste 75% asa cum este mentionat in prezent)
  • riscurile si beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate utilizatorului in momentul in care contractul de leasing intra in vigoare; sau
  • partile prevad in mod expres ca la momentul expirarii contractului de leasing dreptul de proprietate asupra bunului va fi transferat utilizatorului.

Noile reglementari de leasing definesc ratele de leasing pentru leasingul financiar sau pentru cel operational dupa cum urmeaza:
- in cazul leasingului financiar, rata reprezinta cota parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing stabilita de catre parti; si
- in cazul leasingului operational, rata se stabileste prin acordul partilor.

Potrivit Legii 287/2006, pentru a inlatura orice indoiala, toate contractele de leasing trebuie sa contina o clauza care defineste in mod clar tipul de leasing incheiat: financiar sau operational. Obligatia de a asigura bunurile care fac obiectul leasingului este inclusa in clauzele contractului de leasing care trebuie sa prevada cui ii revine aceasta obligatie fie finantatorului, fie utilizatorului. De asemenea, Legea 287/2006 face din contractele de leasing titluri executorii pentru toate garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii obligatiilor asumate prin contractul de leasing.
 

[ Up to Contents ]

Taxele vamale aplicabile bunurilor care fac obiectul leasingului
Bunurile care sunt indroduse in tara de catre utilizatorii romani (persoane fizice sau juridice), pe baza unor contracte de leasing incheiate cu societati de leasing straine, se incadreaza in regimul vamal de admitere temporara, pe toata durata contractului de leasing. Astfel, se acorda o exonerare totala de la obligatia de plata a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale.

Bunurile care sunt introduse in tara de societatile de leasing romanesti in baza unor contracte incheiate cu utilizatorii care sunt fie persoane fizice, fie persoane juridice romane se incadreaza in regimul vamal de import si sunt, de asemenea, exonerate de la plata sumelor aferente drepturilor de import.

In cazul in care bunurile introduse in tara prin una din metodele mentionate mai sus sunt achizitionate in cele din urma de catre utilizatori, acestia sunt obligati sa achite taxele vamale calculate la valoarea reziduala a bunului la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, care nu trebuie sa fie mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunurilor.

Bunurile mobile care fac obiectul unui contract de leasing incheiat intre un finantator roman (persoana juridica) si un utilizator strain ( persoana fizica sau juridica) care sunt exportate din Romania in temeiul acestui contract de leasing se incadreaza, de asemenea, in regimul vamal de admitere temporara, de-a lungul intregii durate a contractului.

Subansamblele sau componentele introduse in tara de catre societatile de leasing, in scopul producerii de bunuri ce reprezinta obiectul contractelor de leasing sunt exceptate de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoare adaugata.

[ Up to Contents ]

Leasingul din punct de vedere fiscal
Conform prevederilor Codului Fiscal Roman, in cazul unui leasing financiar, utilizatorul este considerat proprietar, in timp ce in cazul leasingului operational locatorul este cel care detine aceasta calitate.

Ratele lunare de leasing sunt tratate in mod diferit din punct de vedere fiscal, in functie de natura lor, fie ca privin din leasinguri financiare sau operationale, dupa cum urmeaza:
  • ratele financiare de leasing reprezinta o parte din pretul de achizitie astfel ca locatarul poate sa deduca rata aferenta;
  • in cazul leasingului operational, o astfel de rata reprezinta chiria platita in schimbul folosintei bunurilor si astfel este deductibila sub forma de chirie de catre locatar.

Veniturile obtinute de catre non-rezidenti, fie sub forma de dobanda, fie sub forma de rate de leasing, stabilite de catre partile contractante printr-un leasing financiar sau operational, dupa cum este cazul, sunt supuse taxarii in Romania prin retinere, in concordanta cu prevederile tratatelor pentru evitarea dublei impuneri sau ale legislatiei interne, dupa cum este cazul. Unele operatiuni de leasing sunt supuse aplicarii taxei pe valoare adaugata (TVA-ul). Importul de bunuri este, de asemenea, supus aplicarii TVA-ului. In general, aceste operatii se numesc operatiuni taxabile. Valoarea taxei pe valoare adaugata este valoarea in vigoare la data la care evenimentul generator al taxei pe valoare adaugata are loc. Actuala valoare a TVA stabilita de catre Codul Fiscal Roman este de 19%.

[ Up to Contents ]

Ce rezerva viitorul pentru leasingul din Romania
Obiectivul principal al Guvernului Romaniei este armonizarea legislatiei romanesti cu cerintele Uniunii Europene. Actualele prevederi ale Codului Fiscal Roman nu acopera in mare masura standardele IAS17, aferente leasingului. Prin urmare, leasingurile operationale au suferit o abordare fiscala gresita cu un efect direct asupra volumului total al acestor operatiuni din tara. Definitia fiscala nu este in conformitate cu cea financiara aferenta leasingurilor financiare si/sau operationale. Acest lucru explica faptul ca leasingurile operationale reprezinta in jur de 1,5% din totalul contractelor de leasing de pe piata romaneasca. Este de asteptat ca noua legislatie cu privire la supravegherea pietei sa aiba un impact direct asupra acestui aspect. Ordonanta privind operatiunile de leasing implica posibilitatea ca Banca Nationala a Romaniei sa emita reguli ce ar putea limita nivelul contractelor de leasing operational pentru companiile autorizate de leasing financiar. O astfel de norma va imparti cu siguranta jucatorii in doua tipuri de companii de leasing autorizate: companii de leasing financiar, ce actioneaza conform regulilor si normelor Bancii Nationale a Romaniei, si companiile de leasing operational, ce raman sub conducerea legislatiei comerciale. 

Ca urmare a tratamentului fiscal si financiar neclar, piata de leasing nu a aratat un interes vadit in dezvoltarea leasingului imobiliar. Legislatia interna in vigoare nu prevede nici o regula pentru leasingul imobiliar, care este tratat ca si orice alta tranzactie de leasing. Autoritatile romane care se ocupa de leasing s-au axat pe redefinirea leasingului financiar si operational cu scopul de a crea o distinctie mai buna si mai clara pentru a impiedica clasificarea leasingului operational drept unul financiar si vice-versa. O actualizare a Codului Fiscal in aceasta privinta se asteapta a intra in vigoare de indata de Romania va adera la Uniunea Europeana.

Intrucat piata de leasing financiar se afla sub controlul si autoritatea Bancii Centrale Romane, aceasta piata trebuie sa ia in considerare si sa respecte normele bancare. Prin urmare, pentru a elimina diferentele dintre regimurile fiscale aplicabile, Ministerul Finantelor Publice ar trebui sa trateze toate operatiile de leasing financiar ca fiind supuse legislatiei bancare a operatiilor de credit.

Este de asteptat ca armonizarea legislatiei TVA-ului sa fie benefica operatiunilor de leasing si in special pentru leasingul imobiliar. Daca legea romana a TVA-ului va fi modificata, asa cum a fost recomandat, in conformitate cu Directiva Uniunii Europene referitoare la TVA, taxa impusa utilizatorilor va fi micsorata considerabil, intrucat acestia nu vor mai trebui sa o plateasca pentru operatiunile de leasing imobiliar financiar si operational. Asteptata armonizare a legislatiei, precum si restul prevederilor care mai trebuie sa se armonizeze cu Directivele Europene (de exemplu: regulile de ajustare pentru imobile) vor constitui leasingul imobiliar, atat financiar cat si operational, leasinguri ce sunt mult mai atractive pentru piata de leasing romaneasca. Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana ar trebui sa atraga clienti multinationali, corporatii. in tara si va exista necesitatea oferirii unor produse specifice de leasing acelora care au o istorie bogata legata de companiile de leasing din Romania. Acesta este un motiv important pentru care cei mai importanti jucatori de pe piata fac lobby pentru o armonizare rapida a legislatiei romanesti de leasing.

[ Up to Contents ]

Editors Note: It is our policy not to mention our clients by name in The Romanian Digest™ or discuss their business unless it is a matter of public record and our clients approve. The information herein is correct to the best of our knowledge and belief at press time. Specific advice should be sought from us, however, before investment or other decisions are made.

Copyright 2006 Rubin Meyer Doru & Trandafir, societate civila de avocati. All rights reserved. No part of The Romanian Digest™ may be reproduced, reused or redistributed in any form without prior written permission from the publisher.

 
RUBIN MEYER DORU & TRANDAFIR
societate civila de avocati
Str. Putul cu Plopi, Nr.7, Sector 1
Bucharest, Romania
Tel: (40) (21) 311 14 60
Fax: (40) (21) 311 14 65
E-Mail: office@hr.ro
VISIT OUR WEB SITE:
http://www.hr.ro
The Romanian Digest Archive
 

 

AFFILIATED WITH:

Herzfeld & Rubin, P.C.
125 Broad Street
New York, NY, 10004
Tel: (212) 471-8500
Fax: (212) 344-3333
http://www.herzfeld-rubin.com

Herzfeld & Rubin LLP
1925 Century Park East
Los Angeles, California 90067
Tel: (310) 553-0451
Fax: (310) 553-0648

 Chase, et al.,Herzfeld & Rubin, LLC
5N Regent Street
Livingston, New Jersey 07039
Tel: (973) 535-8840
Fax: (973) 535-8841

Israeli Affiliated Law Firm
Balter Guth Aloni & Co.
96 Yigal Alon Street,
Tel Aviv, 67891, Israel
Tel: +972-3-511-1111
Fax: +972-3-624-6000

 

New York — California — New Jersey — Romania
If you no longer wish to receive emails from us, please send an e-mail with UNSUBSCRIBE in the subject line to Romanian.Digest@hr.ro.